Tillbaka

Johan Ludvig Runeberg

5 februari 1804 Jakobstad – 6 maj 1877 Borgå

Filosofie kandidat 1827, Kejserliga Akademien i Åbo

Informator 1822–1826
Docent i vältalighet 1830, Kejserliga Alexanders-universitet
Llärare 1831–1836, Helsingfors Lyceum
Lektor i grekisk litteratur 1837–1857 och rektor 1847–1850, Borgå gymnasium

 

Text: Tero Juutilainen
Översättning: Pia Kostamo
Bild: Wikimedia Commons

Lärare och auktoritet

Johan Ludvig Runeberg arbetade som lärare på många ställen. Hans mest kände elev var nog Zachris Topelius, som han hjälpte inför studentskrivningarna. Som lektor vid Borgå gymnasium blev Runeberg också medlem av domkapitlet i Östra Finlands stift vilket ledde till att han blev prästvigd. Som uniform hade han en prästdräkt som man kan se honom bära i flera porträtt.

Borgå gymnasium var beryktat för sin bristfälliga disciplin, men med Runeberg som lärare blev det andra bullar av. Han satte pli med hjälp av ris och käpp som olydiga fick på fingrar och handflator. Det berättas att Runeberg var sträng men plikttrogen i sitt arbete som lärare. Läraren var en auktoritet som det inte gick an att trotsa. Han var rättvis mot sina elever och de beundrade honom. Runeberg gick i pension 1857.

 

Källor:

Bild: Albert Edelfelt, Turun taidemuseo.​​
Bild: Albert Edelfelt, Turun taidemuseo.​​

 

Tillbaka