Werner Söderhjelm
Dagens humanist

Werner Söderhjelm

Werner Söderhjelm visste inte om han hellre ville vara litteraturhistoriker eller språkvetare, så han bestämde sig för att bli bådadera. Det är delvis tack vare honom som Helsingfors universitet har fått en stark grund för undervisning och forskning i romansk och germansk filologi. Efter att ha skött flera professurer hann Söderhjelm också arbeta som ledare för Finlands informationsbyrå i Köpenhamn och som Finlands sändebud i Stockholm.

Werner Söderhjelm

Jarl Werner Söderhjelm
26.7.1859, Viborg – 16.1.1931, Helsingfors

Filosofie kandidat och magister 1882, filosofie licentiat och doktor 1885, Kejserliga Alexanders-universitetet

Docent i modern litteratur 1886–1889
Docent i romansk filologi 1889–1894
Extraordinarie professor i romansk filologi 1894–1898,
Professor i germansk och romansk filologi 1898–1908,
Professor i romansk filologi 1908–1913 och
Professor i inhemsk och allmän litteraturhistoria 1913–1919, Kejserliga Alexanders-universitetet

Ledare för Finlands informationsbyrå i Köpenhamn 1917–1919
Finlands sändebud i Stockholm 1919–1930

Nyfilologiska föreningens grundande medlem 1887, ordförande 1890–1902, hedersordförande 1902

Vice ordförande för Alliance française 1899
Inspektor vid Akademiska musikkåren 1900–1903
Inspektor vid Savokarelska nationen 1905
Inspektor vid Karelska nationen 1905–1919
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 1905
Representant för universitetet i lantdagens prästestånd 1905–1906
Medlem i Ungfinska partiets centralstyrelse 1906–1907

 

Bild: Museiverket
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon