Tyyni Tuulio
Dagens humanist

Tyyni Tuulio

Tyyni Tuulio levde i nästan hundra år och hann vara verksam som författare, översättare och forskare i sex årtionden. På kulturlivets område anförtroddes Tuulio olika förtroendeuppdrag, och genom dem kunde hon på ett naturligt sätt arbeta för jämställdhetsfrågor. Tack vare sin ljusa världsåskådning i kombination med sin passion för att skriva kunde Tuulio i sina böcker lyfta fram sådana frågor som hon själv ansåg vara viktiga.

Tyyni Tuulio

Tyyni Maria Tuulio (Haapanen 1892–1917, Tallgren 1917–1933)
28.8.1892, Karvia – 9.6.1991, Helsingfors

Filosofie kandidat 1916 och filosofie magister 1927 (romanska språk och romansk litteratur), Helsingfors universitet

Författare, litteraturforskare och översättare till finska

Medlem 1949–1965, Statens litteraturnämnd
Sekreterare 1936–1946, ordförande 1960–1964 och hedersmedlem, Finlands PEN
Utrikessekreterare 1933–1936 och hedersmedlem, Finlands kvinnliga akademikers förbund

Hedersmedlem även i Föreningen Finland-Spanien, Satakunnan kilta (Satakuntagillet), Satakuntalainen Osakunta (Satakunta studentnation), Finska kvinnoförbundet, finska författarförbundet Suomen kirjailijaliitto och Finlands ungdomsförfattare.

 

Hedersutmärkelser:
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
Riddartecknet av italienska Solidaritetens stjärnorden
Hederspris av Finska kulturfonden 1957
Filosofie hedersdoktor 1960, Helsingfors universitet
Hederspris av Werner Söderström Oy 1982
Statens översättarpris 1985

 

 

Bild: SKS, Litteraturarkivet/Atelier Regina
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättare: Sonja Tiilikainen

Språkgranskare: Jonas Franzon

Tyyni Tuulio (Haapanen 1892–1917, Tallgren 1917–1933) – dotter till Jaakko Haapanen, kyrkoherde i Karvia – blev likt sina syskon redan i barndomshemmet intresserad av musik och litteratur. Tuulio spelade piano, men yrkesmässigt kom hon att inrikta sig på litteratur. Hennes bror Toivo Haapanen blev å sin sida en bemärkt kapellmästare och musikforskare. Efter faderns död flyttade familjen till Helsingfors år 1905, och för de begåvade barnen öppnade sig därigenom bättre studiemöjligheter.

Läs mer