Toivo Haapanen
Dagens humanist

Toivo Haapanen

Toivo Haapanen var docent i musikvetenskap. Hans karriär som musikforskare, dirigent samt som musikchef för Rundradion kulminerade i en personlig extraordinarie professur i musikvetenskap vid Helsingfors universitet. Förutom sina prestationer inom forskningen var han en central musikgestalt under en längre period i egenskap av överkapellmästare för Radions symfoniorkester.

Toivo Haapanen

Toivo Elias Haapanen
15.5.1889, Karvia – 22.7.1950, Asikkala

Filosofie kandidat 1918, filosofie magister 1920, filosofie licentiat 1924 och filosofie doktor 1925 (musikvetenskap), Helsingfors universitet

Docent i musikvetenskap 1925–1946, Helsingfors universitet

Personlig extraordinarie professor i musikvetenskap 1946–1950, Helsingfors universitet
Överkapellmästare 1929–1950, Rundradions symfoniorkester
Musikchef 1929–1946, Rundradion
Kapellmästare 1926–1936, Helsingfors Universitets Studentorkester
Kapellmästare 1928–1929, Åbo stadsorkester
Musikkritiker för flera tidningar


Grundare av tidningen Musiikkitieto

Ordförande 1948–1950, Statens tonkonstkommission
Medlem 1943–1950, Kungliga Musikaliska Akademien
Ordförande 1936–1940, Tonkonstnärsförbundet i Finland

 

 

Bild: Wikimedia Commons
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon

Den musikaliskt begåvade Toivo Haapanen studerade musikvetenskap vid Helsingfors universitet samt violinspel och musikteori vid Helsingfors filharmoniska sällskaps orkesterskola. Efter att ha avlagt filosofie kandidatexamen år 1918 fortsatte Haapanen sina studier i rask takt och fick titeln filosofie doktor samt en docentur i musikvetenskap år 1925.

Haapanens yrkeskarriär fördelades mellan…

Läs mer