Timo Riiho
Dagens humanist

Timo Riiho

Professor Timo Riiho har ägnat en lång karriär åt språken på den pyreneiska halvön. Han är en av krafterna bakom möjligheten att läsa inte bara spanska och portugisiska utan också katalanska, galiciska och basiska vid Helsingfors universitet. En språkvetare kan råka ut för allt möjligt – Riiho har fått träffa medlemmar av den spanska kungafamiljen och översatte texten till Lordis Hard Rock Hallelujah när ambassaden bad honom.

Timo Riiho

Timo Tapani Riiho
7.10.1950, Kymmene

Filosofie magister 1975 (romansk filologi) och filosofie doktor (romansk filologi) 1979, Helsingfors universitet

Professor i iberoromanska språk 1981-

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsämnen: språkvetenskap, iberoromanska språk, historisk-kontrastiv syntax, prepositioner, personliga pronomen.

Priser och utmärkelser:
Korresponerande, utländsk medlem av Real Academia Española (Spanska kungliga akademin)
Kommendör av spanska civilförtjänstorden
Storofficer av portugisiska Henrik Sjöfararens orden
Kommendör av brasiliska orden Castelo Branco

Text: Timo Riiho och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Timo Riiho har varit professor i iberoromanska språk (romanska språken på Pyreneiska halvön) vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet sedan år 1981. Hans forskningsområde är den historisk-komparativa syntaxen i spanska, portugisiska och katalanska, och det främsta forskningsobjektet är och har varit preposition- och pronomensyntax. Också den eventuella historiska växelverkan mellan spanskan och baskiska språk har sammanhängt med hans forskning.

Läs mer