Sakari Siltala
Dagens humanist

Sakari Siltala

Sakari Siltala, forskardoktor i Finlands och Nordens historia, har forskat i ekonomi och kapitalism genom att studera finländska företag. Som forskningsobjekt har han haft bland annat kooperativ verksamhet, skogsindustri, handel och pressen. Han har också en fot i bokbranschen i och med att han arbetar som förlagsredaktör och säljer utgivningsrättigheter utomlands vid förlagsaktiebolaget Siltala.

Sakari Siltala

Lauri Touko Sakari Siltala
28.10.1984 Helsingfors

Kandidat i humanistiska vetenskaper 2008, filosofie magister 2010, filosofie doktor 2013 (Finlands och Nordens historia), Helsingfors universitet

Förlagsaktiebolaget Siltala 2008– (arbetar som förlagsredaktör och säljer utgivningsrättigheter utomlands)

Historiker sedan 2010, har skrivit historiker för skogsindustrikoncernen Metsä Group (2010–2013), Helsingfors Handelslag Elanto (2013–2015) och tidskriften Suomen Kuvalehti (2014–2016)

Forskningsteman
Ekonomi och kapitalism; kooperativ verksamhet, skogsindustri, karteller och konkurrenslagar, handel, pressen

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Sakari Siltala
Text: Sakari Siltala och Tero Juutilainen (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Johan Franzon

Efter att ha slutfört min pro gradu-avhandling i kulturhistoria 2010, fick jag ett arbetserbjudande av professor Markku Kuisma och blev därmed insatt i företagshistoria. Medan jag som forskningsassistent rotade i arkiv och gjorde intervjuer, klarnade ämnet för min doktorsavhandling.

Läs mer

Jag deltog ganska sporadiskt i studielivet, troligen därför att jag var helsingforsare och redan hade en kamratkrets på orten. Kanske delvis av denna orsak deltog jag heller inte i verksamhet i organisationer. Medan jag skrev min doktorsavhandling och efter att ha slutfört den har jag dock deltagit i forskningsgruppen Capitalism, State & Societys verksamhet.

Läs mer