Rosa Liksom
Dagens humanist

Rosa Liksom

Rosa Liksom är en författare som har belönats med Finlandiapriset och hon är också bildkonstnär. Hon har studerat hela livet igenom och drömmer om en bättre förståelse av världen.

Rosa Liksom

Rosa Liksom (Anni Ylävaara)
7.1.1958, Övertorneå

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1983 (kulturantropologi), Helsingfors universitet
Studier vid Moskvas och Köpenhamns universitet, 1981–1986
Hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Uleåborgs universitet, 2013

Fri konstnär 1991–
Journalist på Radio City och tidningen City (egen programserie, intervjuer), 1989–1993

Under sin studietid arbetade hon som lantbruksavbytare och i en bar, en butik, ett bageri, ett upptagningshem för unga, en loppis i allaktivitetshuset Lepakko och som bastuföreståndare i Christiania. Innan hon började studera arbetade hon som lantbruksavbytare och som butiksbiträde.

Hedersbetygelser
Finlandiapriset (Hytti nro 6, övers. Kupé nr. 6), 2011
Helsingforsmedaljen, 2012
Pro Finlandia-medalj, 2013

Bild: Pekka Mustonen
Text: Heta Muurinen
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Om Rosa Liksom inte tillbringar sin fritid med att läsa, hittar man henne på arbetarinstitutet. Hon deltar i två diskussionsgrupper i ryska: i den ena läser man tidningar och i den andra bekantar man sig med litteratur.

– Jag har också börjat studera grunderna i franska på arbetarinstitutet, trots att…

Läs mer

Rosa Liksom drömmer om kunskap:

”Jag drömmer om att bättre kunna gestalta världen. Jag vill uppnå en bättre förståelse av mänskligheten och dess förflutna, nutid och framtid. Jag vill veta mera om allting och alltid lära mig nytt, ända tills jag dör.”

Rosa Liksom, Dominique Fernandez och Anne Papart. Bild:
Läs mer

Rosa Liksom hade redan studerat flera andra ämnen innan hon inledde sina studier i etnologi vid Helsingfors universitet. Hon hade läst ryska i ett halvt år i Uppsala och även tillbringat ett halvt år vid folkhögskolan Sirola-opisto för att studera olika samhälleliga ämnen.

– Jag ansökte samtidigt om en studieplats…

Läs mer

När Rosa Liksom hade kommit så långt i sina studier att hon skulle börja skriva pro gradu-avhandling, hade hon redan hunnit skriva sin första bok. Den var dock ännu inte publicerad.

– Min idé för pro gradu-avhandlingen godkändes inte, vilket avgjorde mitt beslut om att inte ta ut en magisterexamen…

Läs mer