Robert Kajanus
Dagens humanist

Robert Kajanus

Robert Kajanus utvecklade den finländska orkesterkulturen och lyfte via sina tonsättningar fram nationalromantiken med musikens medel. Han gjorde sig internationellt bemärkt som kapellmästare och gjorde också stora insatser för att sprida finländsk tonkonst, i synnerhet Jean Sibelius produktion. Därtill var Kajanus verksam som musiklärare vid universitetet i närmare trettio år. Tack vare sina internationella kontakter lyckades Kajanus få många ledande konstnärer att uppträda i Finland i början av 1900-talet.

Robert Kajanus

Robert Kajanus
2.12.1856, Helsingfors – 6.7.1933, Helsingfors

Kompositör, kapellmästare och musiklärare

Musiklärare 1897–1926, Kejserliga Alexanders-universitetet (Helsingfors universitet från och med år 1919)
Dirigent för Helsingfors orkesterförening 1882–1895
Dirigent för Filharmoniska sällskapet 1895–1914
Dirigent för Helsingfors stadsorkester 1914–1932
Dirigent för kören Muntra Musikanter 1883
Sånglärare vid Helsingfors privatlyceum 1883–1884
Ledare för sin egen orkesterskola 1885–1914
Musiklärare vid Kejserliga Alexanders-universitetet 1897–1926
Dirigent för Tammerfors orkester 1898–1899, 1900–1901
Ledamot av Finska operans direktion 1916–1933

Ordförande för Tonkonstnärsförbundet i Finland 1917–1933
Ordförande för statens expertnämnd för tonkonst 1922–1933

Hedersutmärkelser
Professorstitel 1908
Hedersprofessor vid musikhögskolan i Ungern 1925
Filosofie hedersdoktor vid Helsingfors universitet 1932

Kajanusgatan i Helsingfors uppkallades 1954 efter Robert Kajanus.

Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Bild: Wikimedia Commons
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Robert Kajanus inledde sina musikstudier vid tolv års ålder. Han var en begåvad student och blev därför erbjuden en möjlighet att studera utomlands. Slutligen kom Kajanus att studera i Dresden, Leipzig och Paris under åren 1877–1882. Kajanus drömde om att bli violinist, men hans drömmar gick om intet eftersom han var vänsterhänt.

Läs mer

Robert Kajanus symfoniska dikt Aino

Robert Kajanus produktion omfattar ett par hundra kompositioner. Hans mest kända kompositioner är de nationalromantiska verken Kullervos död (1880), Finsk rapsodi nr 1 (1881) och Aino.

Kajanus komponerade Aino år 1885. På videon ovan framförs den symfoniska dikten av Lahtis stadsorkester under dirigent Osmo Vänskäs ledning. Bilden på videon…