Ritva Laury
Dagens humanist

Ritva Laury

Ritva Laury, professor i finska, gift med en kalifornisk biodlare som återvänt till Finland, håller just nu på att undersöka hur traditionella språkvetenskapliga kategorier passar för att beskriva vardagssamtal. I forskningsprojektet deltar forskare i finska, japanska, mandarinkinesiska och nuu-chah-nulth, ett nordamerikanskt språk.

Ritva Laury

27.8.1950, Åbo

Ph.D. (lingvistik), University of California, Santa Barbara, 1995
M.A. (lingvistik), California State University, Fresno, 1983
Akademisk sekreterarexamen, Handelshögskolan, 1973

Utexaminerad från Handelshögskolan 1973 genomförde Laury magister- och doktorsexamen i Kalifornien, och arbetade där länge innan hon flyttade tillbaka till Finland 2003. Därefter har hon arbetar vid Helsingfors universitet, först på språkvetenskapliga institutionen (2003–2007) och från 2007 som professor i finska vid nuvarande finska, finkugriska och nordiska institutionen. Hon är professor emerita i lingvistik vid California State University.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Ari Aalto
Text: Ritva Laury och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen och Johan Franzon

Professor Ritva Laury undersöker tillkomsten av grammatikaliska strukturer i interaktion. Hon är också intresserad av referens, underordning, förändringar i språket och teoretiska tvistefrågor inom språkvetenskapen. På senaste tiden har hon forskat i olika kroppsliga handlingar i interaktion.

Läs mer

Professor Ritva Laurys familj, d.v.s. hennes make som hela sitt liv har arbetat som biodlare och hennes två vuxna döttrar, bor i USA. Där försöker Laury tillbringa en del av året och distansarbeta. I Finland njuter Laury av de varierande årstiderna och av att plocka svamp och bär.

Läs mer

Jag tycker att samarbete med andra forskare är det bästa med det akademiska livet. Därför njuter jag av att undervisa, handleda och arbeta i forskningsprojekt. Mina bästa minnen från universitetet är högtidsstunderna, min egen installation och disputationer på de avhandlingar som jag har handlett, senast Anna Vatanens disputation i november 2014.

Läs mer