Niklas Jensen-Eriksen
Dagens humanist

Niklas Jensen-Eriksen

Helsingfors universitets förste professor i näringslivshistoria forskar i den ständigt föränderliga marknadsekonomin. Det är kapitalismens dynamik och företagens utveckling som en del av samhället som intresserar honom. Att han som barn bestämde sig för att forska i historia har han inte behövt ångra.

Niklas Jensen-Eriksen

22.7.1974, Esbo

Filosofie magister 1998 (allmän historia), Helsingfors universitet; magister i statsvetenskap 2008 (allmän statsvetenskap) Helsingfors universitet; Doctor of Philosophy 2004 (ekonomisk historia) London School of Economics and Political Science

Professor i företagshistoria, Helsingfors universitet 2013-

Forskare vid Helsingfors universitet 1999–2002 och 2003–2004, forskardoktor 2004–2008; spacialforskare, Nationalarkivet 2008–2009; docent i europeisk historia, Helsingfors universitet 2009–; forskardoktor, Helsingfors universitet 2009–2011, akademiforskare 2012–2013.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsämnen: ekonomi- och företagshistoria under kalla kriget, relationer mellan företag och regering, skogsindustri, energiindustri, karteller, ekonomiska regelverk, mediernas företagshistoria.

Priser och utmärkelser
Helsingfors universitets humanistiska fakultets TUHAT-pris för förtjänstfull publikationsverksamhet 2014

Bild: Mika Federley
Text: Niklas Jensen-Eriksen och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

I filmen ”Levande måltavla” som kom ut vid mitten av 1980-talet överlämnar den fiktiva KGB-generalen, Gogol, Lenins hederstecken åt den brittiska spionen James Bond efter att Bond lyckats räddat Silicon Valley i Kalifornien. Filmens huvudskurk, Max Zorin, hade planerat områdets totalförstörelse. ”M”, den brittiska agentens chef, kan inget annat än undra: Glädjer det inte KGB om Silicon Valley förstörs? Ack nej, svarar generalen, hur skulle forskningen i Sovjet klara sig då?

Läs mer