Michael Wexionius (Gyldenstolpe)
Dagens humanist

Michael Wexionius (Gyldenstolpe)

Michael Wexionius var den första professorn i historia i Finland. Han gick från att vara prästson till att bli professor, adelsman och domare med hjälp av sin intelligens och sina personliga kontakter. Wexionius var den som organiserade högtidligheterna vid invigningen av Kungliga Akademien i Åbo. Han spelade en viktig roll både vid införandet av akademiska traditioner i det nya universitetet och även i den tidiga publikationsverksamheten där.

Michael Wexionius (Gyldenstolpe)

Michael Olsson Wexionius (Gyldenstolpe från 1650)
16.2.1608(1609), Pjätteryd, Sverige – 28.6.1670 Åbo

Filosofie magister 1632, Uppsala universitet

Häradshövding, domsagan i Österbotten 1663–1670, Älvsborgs län 1667–1670
Hovrättsassessor 1658–1670, Åbo hovrätt
Rektor 1641–1642, 1653–1655, Kungliga Akademien i Åbo
Juris professor 1647–1658, Kungliga Akademien i Åbo
Dekanus för den filosofiska fakulteten 1640, Kungliga Akademien i Åbo
Professor i politik och historia 1640–1658, Kungliga Akademien i Åbo
Rektor 1638–1640, Växjö gymnasium

Hedersutmärkelser
Titeln juris doktor 1650, Kungliga Akademien i Åbo

Bild: Svenskt biografiskt lexikon
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Michael Wexionius föddes som prästson i Småland. Tack vare sin härkomst hade han goda förutsättningar för en universitetskarriär eftersom landskapet hade kontakter med flera av de tidigaste ledarna vid Kungliga Akademien i Åbo.

Läs mer

Michael Wexionius, första professorn i politik och historia vid Kungliga Akademien i Åbo, var först ut med många saker. Han var väl insatt i de mellaneuropeiska och svenska akademiska traditionerna och fick börja med att organisera akademiens festliga invigning 1640.

Läs mer