Mervi Helkkula
Dagens humanist

Mervi Helkkula

Mervi Helkkulas professur täcker både franska språket och fransk litteratur, och just nu forskar hon i uttryck för negativa känslor i fransk nutidslitteratur. Hon intresserar sig särskilt för förhållandet mellan texten och läsaren och de känslor texten väcker.

Mervi Helkkula

27.5.1957, Helsingfors

Filosofie magister 1982, filosofie licentiat 1988 och filosofie doktor 2000 (fransk filologi) forskarassistent i Finlands Akademi-projekt vid Helsingfors universitet

Professor i franska, Helsingfors universitet 2000-

Forskarassistent i Finlands Akademis forskningsprojekt 1985–1987, forskare 1987–1993 och assistent 1993–2000 i romansk filologi, Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsämnen: språkvetenskapliga studier i franskspråkig litteratur, textlingvistik, stilstudier, stilistik, kontrastiva språkstudier

Bild: Mika Federley
Text: Mervi Helkkula
Översättning: Johan Franzon

Mervi Helkkula är professor i franska språket, men både språket och litteraturen hör till hennes forskningsområde. Helkkula har i sin forskarbana intresserat sig speciellt för texter och textualitet. Infallsvinkeln i hennes forskning är antingen textlingvistisk, stilistisk eller pragmatisk eller en kombination av dessa.

Läs mer