Marcus Hjulhammar
Dagens humanist

Marcus Hjulhammar

Marcus Hjulhammar är professor i Östersjöns marinarkeologi. Han fascineras av ämnets bredd såväl i forskningsmiljöer som i tid. Han är medlem i flera vetenskapliga samfund och arbetar för det maritima kulturarvets fortbestånd. Hjulhammar minns hur han redan första arbetsdagen välkomnades varmt till Helsingfors universitet av såväl institutionspersonal som studenter.

Marcus Hjulhammar

Marcus Hjulhammar
3.1.1970, Stockholm.

Filosofie magister 1994 (arkeologi), filosofie doktor 2010, Stockholms universitet

Biträdande professor i Östersjöns marinarkeologi 2014-, Helsingfors universitet
Projektledare 2005–2014, Statens maritima museer
Kulturmiljöhandläggare 2002–2005, Länsstyrelsen i Västmanland
Arkeolog 2002, Stockholms länsmuseum
Antikvarie 1999–2002, Kalmar Läns Museum
Forskarstudier 1996–2010, Södertörns högskola och Stockholms universitet
Amanuens 1995, Riksantikvarieämbetet
Antikvarie 1994, Stockholms stadsmuseum
Fältarbetsledare 1992, Mazuriska sjödistriktet, Polen

Ordförande i Sällskapet Fredrik Henrik af Chapman 2012-

Forskningsintressen
Förhistoriska landskap, samhälle och sjöfart, uppfinningar och samhällsutveckling, konflikter till sjöss, upplysningstiden, urbanisering, maritima mötesplatser och kunskapsspridning

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Marcus Hjulhammars personliga arkiv
Text: Marcus Hjulhammar (Tomas Sjöblom, red.)

Jag är sedan den 1 januari 2014 biträdande professor i Östersjöns marinarkeologi. Något som är fascinerande med ämnet är att det spänner över mer än 10 000 år av mänsklig historia – från den Baltiska insjön under mesolitikum till idag.

Läs mer

Mitt bästa minne från Helsingfors universitet är när projektet ”Lost Inland Landscapes” beviljades finansiering från Helsingfors universitet. Projektet har gjort det möjligt att bredda det marinarkeologiska ämnet på ett tydligt sätt, samtidigt som vi har fått möjlighet att samverka med flera granndiscipliner och kollegor i ett internationellt nätverk.

Läs mer

Östersjön är ett fascinerande arbetsfält och rymmer många forskningsfält för att försöka få oss att förstå dess uppkomst, historia och förändring. Ur ett marinarkeologiskt perspektiv är jag särskilt intresserad av hur vattnet har utnyttjats för resursutvinning och som transport av idéer.

Läs mer