Lauri Järvilehto
Dagens humanist

Lauri Järvilehto

Lauri Järvilehto är en metafysisk forskningsresande, världsdetektiv och ett fan av Sherlock Holmes. Hans passion är att utveckla och konstruera nya lösningar som ökar människors välbefinnande runtom i världen. Han har arbetat som forskare, författare, företagare och musiker. På sistone har Järvilehto framför allt arbetat med nya infallsvinklar på inlärning och med förnyelse inom skolan.

Lauri Järvilehto

Lauri Järvilehto
18.7.1977, Helsingfors

Filosofie magister 2007 (teoretisk filosofi), Helsingfors universitet
Filosofie doktor 2011 (filosofi), Jyväskylä universitet

Grundare, styrelseordförande 2009– och vd 2009–2013, Filosofian Akatemia
Vd och delgrundare 2013–2014, Extended Mind Technologies
Företagare, tonsättare och musiker 1997–2009, Underwater Music
Producent och tonsättare 2001–2002, Musicmakers
Kapellmästare, 2000–2001, Svenska teatern

Publikationer
The Nature and Function of Intuitive Thought and Decision Making (Springer 2015)
Monenkirjavia kuvitelmia (Tammi 2014)
Hauskan oppimisen vallankumous (PS-Kustannus 2014)
Upeaa työtä! (Tammi 2013)
Tee itsestäsi mestariajattelija (Tammi 2012)

Därutöver akademiska forskningsartiklar i vetenskapliga journaler och verk, expertartiklar bl.a. i riksdagens publikationer samt populärvetenskapliga artiklar.

Bild: Jani Saajanaho
Text: Lauri Järvilehto (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Jag upplever mig själv som en slags forskningsresande ute på äventyr i en metafysisk tankelabyrint. Ett av mina första minnen är från när jag var fem år gammal: jag sitter under ett träd och undrar varför världen är sådan som den är. Under min uppväxt fattade jag dessutom starkt intresse för musik. Som 14-åring bestämde jag mig för att bli musiker. Jag började arbeta ganska målmedvetet för att uppnå mitt mål. Vid 17 års ålder skrev jag min första signaturmelodi för tv.

Läs mer

Jag inledde mina studier på allvar ganska sent, vid 27 års ålder. Jag hade visst hunnit avlägga en del studier i musikvetenskap under slutet av 1990-talet, men sedan fastnade jag för musikerkarriären. Efter ett år i Paris förstod jag att filosofi, som jag hade intresserat mig för alltsedan jag var ett barn, skulle kunna vara ett intressant ämne att studera.

Läs mer

Jag drömmer om en värld där varje människa i regel skulle uppleva sitt liv som meningsfullt. Västvärlden har redan länge kunnat upprätthålla sina invånares materiella välmående väl. Emellertid har detta inte gett upphov till genuin ökning av välmående: i stället för att kämpa för att överleva lider västlänningarna nu av existentiell ångest och psykiskt illamående.

Läs mer