Lars-Folke Landgrén
Dagens humanist

Lars-Folke Landgrén

Lars-Folke Landgrén är en mångkunnig yrkesman. Han har varit forskningsbiträde och assistent, därefter lärare och forskare, och sedermera har han arbetat som arkivchef och akademisk ledare. Han har bedrivit uppdragsforskning och skrivit faktaböcker om bland annat den finska pressens historia, finsk boktryckarkonst, statsförvaltningens rationalisering, den nordiska pressen och Nazityskland och om 1500-talets krigshistoria.

Lars-Folke Landgrén

Walter Lars-Folke Landgrén
18.4.1951, Helsingfors

Filosofie magister 1979, filosofie licentiat 1982, filosofie doktor (Finlands och Nordens historia) 1995, teologie magister 1996, Helsingfors universitet
Docent i Finlands och Skandinaviens historia 1996-, Helsingfors universitet

Prefekt för Institutionen för världens kulturer 2010-
Vicedekanus med ansvar för samhällelig växelverkan, humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet, 2014–2015

Direktör för Renvall-institutet, 2004–2009
Universitetslektor i Nordenstudier, Renvall-institutet, 2001–2004
Arkivchef, Brages Pressarkiv, 1998–2001
Tf amanuens, Renvall-institutet, 1995–1996
Projektplanerare inom forskarnätverket ”Nationbuilding in the North and the Problem of Borders in the Arctic Periphery” finansierat av NOS-H, 1993–1995
Assistent i Skandinaviens historia, Renvall-institutet, 1992–1993 och 1996–1997
Forskare inom projektet ”Kirjapainotaito itsenäisessä Suomessa” finansierat av Helsingfors Grafiska Klubb, 1986–1992
Forskare med sekreteraruppgifter på deltid, redaktionsrådet för J.V. Snellmans Samlade arbeten, 1983–1986
Forskare inom projektet ”Suomen sanomalehdistön historia” finansierat av Finlands Akademi och lett av professor Päiviö Tommila, 1980–1988

Publikationer och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Lars-Folke Landgrén (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Lars-Folke Landgrén är en universitetsman med ett långt livsverk bakom sig för vetenskapens och särskilt de humanistiska vetenskapernas väl. Han har varit universitetslektor och assistent, prefekt i ett tjugotal år, forskare och ledare inom vetenskapliga forskningsprojekt, chefredaktör och redaktionsmedlem för vetenskapliga tidskrifter, skribent och redaktör inom bokprojekt och ordförande och styrelsemedlem i akademiska föreningar och samfund.

Läs mer

Lars-Folke Landgrén är helsingforsare sedan barnsben och på mödernet sträcker sig hans helsingforsiska rötter ända till 1500-talet. Hans livsinställning är humanistisk och demokratisk. Som prefekt har han jämställdhet, jämlikhet och rättvisa som sina utgångspunkter. Renvall-institutet, som Landgrén tidigare ledde, fick dessutom Helsingfors universitets jämställdhetspris, Maikki Friberg-priset, 2007.

Läs mer

Lars-Folke Landgrén deltar aktivt i det finländska forskarsamhällets verksamhet bland annat genom olika vetenskapliga sällskap. Han har haft olika förtroende- och sakkunniguppdrag inom Svenska litteratursällskapet i Finland i över trettio år och han har lett ett av sällskapets forskningsprojekt. Just nu är Landgrén vice ordförande i redaktionsrådet för ett utgivningsprojekt med Zacharias Topelius skrifter. Ett annat utgivningsprojekt där Landgrén har medverkat är J.V. Snellmans samlade verk.

Läs mer

Mina bästa minnen har att göra med det sociala; de är från julfester, födelsedagskalas och gemensamma tillställningar för arbetstrivsel. Sammanhållningen har också varit fin att uppleva, vare sig den har tagit sig uttryck på institutionen kollegor emellan eller i styrelsegrupper på institutionen eller fakulteten, i fakultetsrådet eller vid olika utbildningstillfällen. Det har också varit givande att träffa studenter i olika situationer under årens lopp. Även morgonens kaffestunder på institutionen minns jag med värme.

Läs mer