Kirsti Simonsuuri
Dagens humanist

Kirsti Simonsuuri

Kirsti Simonsuuri är forskare, författare, diktare och översättare och hennes karriär och intressen är till lika delar internationella och finska. Simonsuuri har arbetat halva sitt liv som forskare i antikens litteratur på olika håll i världen. Därtill är hon känd för sina många finska översättningar av William Shakespeares och Virginia Woolfs produktioner.

Kirsti Simonsuuri

Kirsti Katariina Simonsuuri
26.12.1945, Helsingfors

Postgraduate Diploma in English Studies (MA) 1969, University of Edinburgh
Filosofie kandidat 1971 (engelsk filologi), Helsingfors universitet
Filosofie doktor (PhD) 1977, Newnham College (University of Cambridge)
Docent i allmän litteratur 1981–, Åbo universitet
Docent i litteraturhistoria (antikens tradition) 1984–, Helsingfors universitet

Författare och forskare i antikens litteratur
Biträdande professor i litteratur och tf professor i litteratur 1978–1981, Uleåborgs universitet
Forskare 1971–1977 och 2003 i Cambridge, 1984–1986 i Strasbourg och Boston, 1986–1988 i New York, 1989–1990 i Paris, 1992–1993 och 2001 i Berlin, 1994 i Oxford, 2003–2004 i Budapest och 2006–2007 i Uppsala
British Academy Wolfson Fellow 1981–1982, Warburg Institute (University of London)
Tf professor i litteratur 1994–1995, Helsingfors universitet
Direktor 1995–1997, Finlands Athen-institut
Akademiforskare 2000–2006

Medlem i Europeiska forskningsrådets sakkunnigpanel 2007–2010

Bild: Ingrid von Kruse
Text: Kirsti Simonsuuri (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Jag disputerade för en filosofie doktorsgrad vid University of Cambridge 1977. Min doktorsavhandling handlar om Homeros dikter, och i den reflekterar jag över författarfrågan ur den europeiska kulturhistoriens perspektiv. Jag reflekterar också över den ännu mer gåtfulla frågan om denna diktkonsts originalitet, som var föremål för de mest centrala debatterna under renässansen, barocken och upplysningstiden. Förlaget Cambridge University Press gav ut mitt verk Homer’s Original Genius, Eighteenth-Century Notions of the Early Greek Epic (1688–1798) år 1979, och dess senaste paperback-upplaga är från år 2010.

Läs mer

Jag kan inte föreställa mig en humanistisk forskares arbete ur ett monologiskt eller monokulturellt perspektiv. Det utforskade fungerar som en vägvisare som styr in på nya möjligheter, men påstår ändå inte att saker och ting kan förklaras bara på ett visst sätt. Enligt min uppfattning är humanistisk forskning en form av filosofiskt tänkande.

Läs mer