Jooseppi Mikkola
Dagens humanist

Jooseppi Mikkola

Professor Jooseppi Julius Mikkola var en lingvistisk mångsysslare och kulturfennoman. Han bekantade sig med ett flertal språkgrupper under sina omfattande studieresor och specialiserade sig på slavisk filologi. På sin tid tillhörde Mikkola den internationella eliten inom denna disciplin. Han var en inspirerande föreläsare och hans hem fungerade som träffpunkt för författare, forskare och studenter.

Jooseppi Mikkola

Jooseppi Julius Mikkola
6.7.1866, Ylöjärvi – 28.9.1946, Helsingfors

Filosofie kandidat (slavisk filologi) 1889, magister 1890, licentiat, doktor 1893, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studieresor till Uppsala, Charkiv, Moskva, Warszawa, Wien, Serbien, S:t Petersburg, Litauen, Pommern, Västpreussen och Leipzig 1887–1897

Docent i slavisk filologi 1895, extraordinarie professor 1900–1921, professor 1921–1934, tf professor 1934–1935, Kejserliga Alexanders-universitetet/Helsingfors universitet
Lektor i ryska språket 1898–1901, lyceet Helsingin suomalainen reaalilyseo
Rysklärare 1895–1897, flickskolan Suomalainen tyttökoulu
Finsk- och svensklärare 1892–1908, Polytekniska institutet

Finsklärare 1892–1893, Industriskolan i Helsingfors
Tf lektor i ryska språket 1891–1892, Svenska reallyceum

Ordförande för språkkommittén Sotilaskielikomitea 1918–1927
Inspektor för studentnationen Satakuntalainen Osakunta 1904–1931
Ordförande för Finskhetsförbundet 1906–1909
Grundande medlem i Finska vetenskapsakademien 1908, förman 1921–1922
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 1915

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Hedersmedlem vid Finska Vetenskaps-Societeten 1946
Hedersinspektor vid Satakuntalainen Osakunta 1931
Hedersdoktor i Uppsala (1927), Vilnius (1929) och Sofia

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Joans Franzon

Jooseppi Julius Mikkola tog studenten vid Hämeenlinnan normaalilyseo, normallyceet i Tavastehus, där han hade fattat intresse för språk under ledning av bland annat lektor Arvid Genetz. J.J. Mikkola skrev sig in vid Kejserliga Alexanders-universitetet för att studera sanskrit och komparativ lingvistik 1886. Hans karriär kom att präglas både av språkforskning ur ett brett perspektiv och av de finsksinnade attityder som hade börjat formas hos honom i Tavastehus.

Läs mer