Jarmo Korhonen
Dagens humanist

Jarmo Korhonen

Professor emeritus Jarmo Korhonen är språkforskare med tysk och finsk fraseologi och lexikografi som specialområden. Såväl fraseologi och lexikografi som andra språkvetenskapliga ämnen behandlas i det flertal publikationer som Korhonen utarbetat och redigerat. Korhonen var professor i germansk filologi vid Helsingfors universitet under åren 1993–2014.

Jarmo Korhonen

Jarmo Antero Korhonen
26.5.1946

Filosofie kandidat 1971 (nordisk filologi), filosofie licentiat 1976 (germansk filologi) och filosofie doktor 1978 (germansk filologi), Uleåborgs universitet

Professor i germansk filologi 1993–2014, Helsingfors universitet

Professor i germansk filologi 1988–1993, Åbo universitet
Professor i germansk filologi 1979–1988, Uleåborgs universitet
Tjänsteförrättande professor i tysk filologi 1981–1983, Universität Tübingen

Forskningsteman:
Fraseologi, lexikografi, syntax, kontrastiv språkvetenskap, språkhistoria

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Pris och erkännanden:

Riddare av I klass av Finlands Vita Ros' orden
Deutscher Akademischer Austauschdienstin (Bonn), flerfaldig stipendiat
Alexander von Humboldt-stiftelsen (Bonn), flerfaldig stipendiat
Förtjänstkorset av Förbundsrepubliken Tyskland 2015

 

Text: Jarmo Korhonen och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)

Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon

År 1985 startade jag ett kontrastivt tysk-finskt fraseologiprojekt vid Uleåborgs universitet. Projektet finansierades bland annat av Finlands Akademi 1986–1991. Till en början koncentrerade sig projektet på idiom, men utvidgades och kom att behandla också ordlekar och andra fasta uttryck.

Läs mer

Jag har arbetat som professor vid Uleåborgs, Åbo och Helsingfors universitet samt vid Universität Tübingen i Tyskland. Dessutom har jag varit gästforskare och gästföreläsare vid tiotals tyska, österrikiska, schweiziska, holländska och franska universitet.

Läs mer