Hilja Onerva Lehtinen
Dagens humanist

Hilja Onerva Lehtinen

Hilja Onerva Lehtinen, mer känd under namnet L. Onerva, var poet, författare, kritiker och översättare till finska. Med sina djärva texter har L. Onerva tjänat som förebild för många kvinnliga lyriker. Hennes diktproduktion är överväldigande: över hundra tusen stycken. Bredvid skrivandet målade hon akvareller och tecknade.

Hilja Onerva Lehtinen

Hilja Onerva Lehtinen (L. Onerva)
28.4.1882, Helsingfors – 1.3.1972, Helsingfors

Studier i estetik, franska och medicin vid Kejserliga Alexanders-universitetet 1902–1911

Lärare i franska och matematik 1907–1908, Suomalainen tyttökoulu
Konst-, litteratur- och teaterkritiker 1909–1910, tidningen Uusi Päivä
Litteraturkritiker 1910–1911, 1925–1926, tidningen Helsingin Sanomat
Redaktionssekreterare 1915–1917, tidningen Sunnuntai

Hedersutmärkelser
Statens litteraturpris 1908, 1909, 1910, 1921, 1923, 1927, 1933
Aleksis Kivi-priset 1944

Bild: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Sonja Tiilikainen

Hilja Onerva Lehtinen var en mångsidig begåvning som hade intresse för litteratur, bildkonst, musik och teater. Hon skrev dikter, prosa och drama under författarnamnet L. Onerva. Hon skrev också konst-, litteratur- och teaterrecensioner för tidningar och översatte i synnerhet franska dikter till finska.

Lehtinens litterära begåvning var synlig redan…

Läs mer