Henrik Meinander
Dagens humanist

Henrik Meinander

Henrik Meinanders bildningsväg har varit sällsynt kort – åtminstone i geografiskt avseende. Han tog studenten från Svenska normallyceum (Unionsgatan 2), studerade, forskade och doktorerade vid Helsingfors universitet (Unionsgatan 34 och 36) och har sedan 2001 innehaft den svenskspråkiga professuren i historia vid samma universitet (Unionsgatan 38). Utanför Unionsgatan har Meinander varit aktiv förutom för sina studerandes väl, även i såväl inhemska som utländska vetenskapliga samfund.

Henrik Meinander

Carl Henrik Meinander
19.5.1960, Helsingfors

Filosofie doktor 1994 (Finlands och Skandinaviens historia), Helsingfors universitet
Master of Letters 1991 (Pedagogik), University of Glasgow
Filosofie kandidat 1987 (Finlands och Skandinaviens historia), Helsingfors universitet

Forskningsledare och forskare 2015-, forskningsprogrammet Demokratins drivkrafter, Helsingfors universitet (Jane och Aatos Erkkos stiftelse)
Professor i historia 2001-, Helsingfors universitet

Prodekanus för Humanistiska fakulteten 2010–2013, Helsingfors universitet
Projektforskare 2008–2010, Svenska kulturfonden
Längre hunnen forskare 2007–2008, Finlands Akademi
Prefekt för Historiska institutionen 2004–2006, Helsingfors universitet
Direktör 2001–2002, Finlandsinstitutet i Stockholm
Projektforskare 2000, Finlands Akademi
Tf. biträdande professor i utbildningshistoria 1997–1998, Helsingfors universitet
Intendent 1991–1997, Mannerheim-museet
Assistent i historia 1991–1997, 1998–1999, Helsingfors universitet
Doktorandstipendiat, Finlands Akademi 1988–1989, Undervisningsministeriet 1990
Timlärare i historia 1986–1987, Mattlidens gymnasium

Forskningsteman
Högerradikalism, idrottshistoria, utbildningshistoria, historiografi, krigshistoria, idéernas socialhistoria, Finlands svenskhet, säkerhetspolitikens historia, demokratins drivkrafter

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Årets Nors 2010
Kulturfondens för Sverige och Finland pris för vetenskaplig verksamhet 2008
Svenska Akademiens Finlandspris 2007
Oskar Öflunds stiftelses pris 2002

Foto: Julia von Boguslawski
Text: Henrik Meinander (Tomas Sjöblom, red.)

Ett viktigt perspektiv i Henrik Meinanders forskning har varit idéernas socialhistoria. Han har sällan varit intresserad av idéer som sådana eftersom deras härkomst, betydelse och effekt styrs av historiska kontexter och drivkrafter. Detta var infallsvinkeln redan i Meinanders avhandlingar.

Läs mer

En viktig miljö för mig är Unionsgatan i Helsingfors, längs vilken jag har spankulerat nästan dagligen sedan jag började min skolgång 1971 vid Svenska normallyceum. Längs samma gata gick jag också frekvent under mina studieår och när humanistiska fakulteten flyttade in i Unionsgatan 38 hörde jag till dem som fick sin arbetsplats i kvarteret.

Läs mer

Henrik Meinanders viktigaste förtroendeuppdrag inom universitet och vetenskapssamfundet har varit perioderna som prefekt (2004–2006) och prodekanus vid Humanistiska fakulteten (2010–2013), medlemskapet i styrelsen och vetenskapliga rådet för Svenska litteratursällskapet i Finland (1998-), ledamotskapet i Finska Vetenskapssocieteten (2003-) samt inspektorsämbetet för Nylands Nation vid Helsingfors universitet (2010-) .

Läs mer