Henrik Gabriel Porthan
Dagens humanist

Henrik Gabriel Porthan

Henrik Gabriel Pothan är den finska historieskrivningens fader, och tack vare sin mångkunnighet var han också en banbrytare inom många andra vetenskapsgrenar. Han var den mest inflytelserike forskaren vid akademien i Åbo och var med och utgav Finlands första tidning. Porthans forskning om Finlands historia skapade en grund för den finländska identiteten och nationalitetstanken.

Henrik Gabriel Porthan

Henrik Gabriel Porthan
8.11.1739, Viitasaari - 16.3.1804, Åbo

Filosofie magister 1760, Kungliga Akademien i Åbo

Docent i latinsk vältalighet 1762, bibliotekets amanuens 1764, bibliotekarie 1772–1777, biträdande professor i vältalighet och (romersk) poesi 1776 och professor 1777–1804, rektor 1786–1787 och 1798–1799, Kungliga Akademien i Åbo

Hedersutmärkelser
Sveriges Nordstjärneordens riddare 1799 och kansliråd 1802.

Bild: Wikimedia Commons
Text: Lauri Lönnström
Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Henrik Gabriel Porthan skrev in sig vid Kungliga Akademien i Åbo år 1754. Han blev magister år 1760 med sin magisterdissertation som behandlade naturteologi. Han var intresserad av naturteologi och upplysningstidens ateism även efter studietiden och begrundade huruvida man skulle uppfatta Bibeln som en historisk källa.

Efter att ha blivit…

Läs mer

Henrik Gabriel Porthan arbetade vid kungliga Akademiens bibliotek i Åbo som amanuens år 1764 och som bibliotekarie åren 1772–1777. an förnyade katalogiseringen och utökade bibliotekets bokinnehav; volymen fyrdubblades under Porthans tid.

Läs mer