Heikki Ojansuu
Dagens humanist

Heikki Ojansuu

Heikki Ojansuu var forskare med fennougristik som sitt område. Han forskade i estniska, karelska och finska dialekter. Ojansuu är ändå mest känd för sin expertis inom finskt namnskick och gammalt finskt skriftspråk. Hans kontroversiella uppfattningar om Mikael Agricolas modersmål gav upphov till en långvarig vetenskaplig debatt.

Heikki Ojansuu

Heikki August Ojansuu
26.7.1873, Tyrvis – 18.1.1923 Helsingfors

Filosofie kandidat 1899, licentiat 1901, doktor (ultimus) 1907, Kejserliga Alexanders-universitetet

Professor i fennougristik, dekanus för humanistiska fakulteten 1922–1923, Åbo universitet

Docent i finska språket och litteraturen 1903–1914, tf professor i finska språket 1905–1907, 1909, 1917–1919, universitetsadjunkt inom finsk filologi 1914–1922, Kejserliga Alexanders-universitetet/Helsingfors universitet
Finsklärare vid Läroverket för gossar och flickor 1902–1905, fortsättningsskolan Suomalainen jatko-opisto 1905–1906, fortsättningsklasserna vid flickskolan Helsingin suomalainen tyttökoulu 1906–1906, handelsinstitutet Suomen Liikemiesten kauppaopisto 1908–1919

Redaktionsmedlem 1899–1918, chefredaktör 1904–1908, tidskriften Virittäjä

Medlem i studentexamensnämnden 1906–1910, 1912–1917
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 1916

Bild: SKS /litteraturarkivet
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Heikki Ojansuu samlade in folkdiktning och tecknade upp dialekt från sin hembygd Tyrvis redan under gymnasietiden och 1896 överlämnade han en ordlista över hembygdens dialekt till Finska Litteratursällskapet. Finska, karelska och estniska kom också att vara hörnstenar i Ojansuus forskarkarriär. Han utexaminerades som filosofie kandidat från Kejserliga Alexanders-universitetet 1899.

Bara…

Läs mer

Heikki Ojansuu, tf professor i finska språket vid Kejserliga Alexanders-universitetet, publicerade 1909 en omfattade undersökning (Mikael Agricolan kielestä) där han hävdar att Agricolas modersmål omöjligen kan ha varit finska på grundval av de språkfel Agricola har gjort. Ojansuus verk innehåller en bred analys av det språk Mikael

Läs mer