Gustaf Ramstedt
Dagens humanist

Gustaf Ramstedt

Gustaf John Ramstedt var en finländsk vetenskapsman som vann internationell berömmelse. Han blev en banbrytare inom den altaiska språkforskningen. Vid Kejserliga Alexanders-universitetet arbetade Ramstedt som professor i altaisk språkforskning och som bisyssla som professor i fonetik i några år. Dessutom var han Finlands diplomatiske sändebud i Japan i tio år.

Gustaf Ramstedt

Gustaf John Ramstedt

22.10.1873 Ekenäs – 25.11.1950 Helsingfors

Filosofie kandidat 1895, filosofie magister 1898 och filosofie doktor 1903, Kejserliga Alexanders-universitetet.
 

Yrkeskarriär
1906–1917 docent i altaisk språkforskning vid Alexanders-universitetet
1917–1941 personlig professur i altaisk språkforskning vid Helsingfors universitet
1918  sekreterare för skyddskårens mobila truppers överbefälhavare vid fronten i Salo
1919–1929 Finlands chargé d'affaires i Tokyo, Peking och Bangkok
1935–1936 prefekt för Finlands Vetenskapsakademi
1936–1940 extra tf professor i sanskrit och komparativ indoeuropeisk lingvistik vid Helsingfors universitet
1936–1940 extra tf professor i fonetik vid Helsingfors universitet
1944–1950 prefekt för Finsk-ugriska sällskapet

Medlemskap i vetenskapliga samfund
Medlem i finska Vetenskaps-Societeten 1932
Medlem i Kungliga danska vetenskapsakademin 1946
Hedersmedlem i Finlands vetenskapsakademi 1948

 

Bild: Museovirasto
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Gustaf John Ramstedts ursprungliga mål med universitetsstudierna var att utexamineras till präst. I början studerade han flitigt latin, grekiska och hebreiska men språkvetenskapen vann över studierna i teologi. Ramstedt kom från fattiga förhållanden dom och den ogynnsamma ekonomiska situationen tvingade honom att börja arbeta efter att han avlagt sin kandidatexamen 1895. Han förtjänade sitt uppehälle genom att arbeta som lärare vid Turun Suomalainen Lyseo under några års tid.

Läs mer