Fredrik Cygnaeus
Dagens humanist

Fredrik Cygnaeus

Fredrik Cygnaeus var en finländsk diktare, historiker och konstkritiker. Han var verksam som professor, dekan och prorektor vid universitetet och var dessutom en betydande konstmecenat. Cygnaeus var en inflytelserik person inom den finska nationalitetsrörelsen och centralgestalten i planeringen av Floradagsfesten 1848.

Fredrik Cygnaeus

Fredrik Cygnaeus
1.4.1807, Tavastehus – 7.2.1881, Helsingfors

Filosofie kandidat, magister 1832, Kejserliga Aleksanders-universitetet

Prorektor 1865–1866, Kejserliga Alexanders-universitet

Dekan för historisk-språkvetenskapliga sektionen 1856–1867, Kejserliga Alexanders-universitetet
Professor i estetik och nyare litteratur 1854–1867, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i historia 1839–1854, tf professor 1848–1853, Kejserliga Alexanders-universitetet
Rektor 1839–1852, Helsingfors högre elementarskola
Lärare i politiska ämnen 1833–1837, Finska kadettkåren i Fredrikshamn

Ordförande för Finska konstföreningen 1863–1878
Kurator för Österbottniska nationen 1838–1849

Hedersutmärkelser
Statsråd 1867
Riddare av Nordstjärneorden 1867
Kansliråd 1865
Filosofie hedersdoktor 1860, Kejserliga Alexanders-universitetet
Riddare av II kl. av Sankt Stanislaus orden 1856, därtill kejsarens krona 1862

Minnesplatta 1948, Tavastehus
Frimärke 1948

Bild: Helsingfors universitetsmuseum / Timo Huvilinna
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Fredrik Cygnaeus kom från en ansedd prästsläkt och skrev in sig vid Kejserliga Akademien i Åbo 1823. Hans studier som innefattade bland annat historia, litteraturvetenskap och moderna språk tog ovanligt länge. Cygnaeus utexaminerades från Kejserliga Alexanders-universitetet 1832.

Läs mer

Till skillnad från många av sina studievänner kom Fredrik Cygnaeus från en välbärgad familj och behövde inte kämpa för sitt uppehälle under studietiden. Under sin studietid blev han bekant med bland annat Johan Ludvig Runeberg, Elias Lönnrot och Johan Vilhelm Snellman, och var även själv med och byggde upp den finska nationalitetsrörelsen med en betydelsefull insats.

Läs mer

Fredrik Cygnaeus var en av de främsta samtida konstkännarna. Han var en expert på litteratur, teater och även bildkonst och understödde konstnärer både ekonomiskt och utbildningsmässigt.

Läs mer