Erkki Salmenhaara
Dagens humanist

Erkki Salmenhaara

Erkki Salmenhaara var en av de mest betydande musikforskarna och kompositörerna i Finland under andra hälften av 1900-talet. Som professor i musikvetenskap hann han hänge sig åt forskning i såväl musikens historia som teori i över 30 år. Han är särskilt ihågkommen för sina biografier om Jean Sibelius och Leevi Madetoja. Som kompositör var Salmenhaara mångsidig: till hans repertoar hörde körmusik, pianomusik, kammarmusik, elektronisk musik, opera och symfonier.

Erkki Salmenhaara

Erkki Olavi Salmenhaara
12.3.1941, Helsingfors – 19.3.2002, Helsingfors

Filosofie kandidat 1964, filosofie licentiat 1965 och filosofie doktor 1970 (musikvetenskap), Helsingfors universitet
Studier i cello 1948–1954, Helsingfors folkkonservatorium
Diplomexamen i komposition 1963, Sibelius-Akademin

Assistent 1961–1966, lektor 1966–1974, biträdande professor 1975–1998 och professor 1998–1999 i musikvetenskap, Helsingfors universitet

Musikrecensent 1959–1961 Ylioppilaslehti, 1962–1963 Kauppalehti och 1963–1972 Helsingin Sanomat
Redaktör vid Musiikki-tidningen 1971–1975 och 1987–1998, tf. chefredaktör 1975–1976 och chefredaktör 1977–1987

Ordförande för föreningen Finlands tonsättare 1974–1976 och styrelsemedlem 1966–1974, 1990–1996
Ordförande för Finlands symfoniorkestrar rf 1974 – 1978
Medlem av redaktionen för Otavan iso musiikkitietosanakirja 1975–1980
Medlem av delegationen för Weilin + Göös Suuri musiikkitietosanakirja 1989–1992
Medlem av planeringskommittén för den fullständiga upplagan av Jean Sibelius produktion 1992–1996, redaktör 1996–2000
Medlem i åtskilliga andra styrelser och föreningar inom musikbranschen

Priser och utmärkelser
Finska kulturfondens hederspris 2002
Fack-Finlandiapriset 1997 (för verket Suomen musiikin historia tillsammans med F. Dahlström och M. Heiniö)
Årets professor 1996
Pris av Suomen musiikkikirjastoyhdistys 1995
Riddartecken av I klass av Finlands Vita Ros’ orden 1990
Statens pris för informationsspridning 1988 (för biografin om Leevi Madetoja)
Pris ur Tammen rahasto, Folkets bildningsfond 1984

Bild: Maarit Kytöharju, Music Finland
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Erkki Salmenhaara hade redan komponerat tiotals verk då han påbörjade sina studier i komposition vid Sibelius-Akademin i början av 1960-talet. Han studerade även musikvetenskap vid Helsingfors universitet. Efter kandidatexamen (1964) blev han snabbt färdig licentiat och disputerade år 1970. Som kompositör var Erkki Salmenhaaras produktion både omfattande och mångsidig.

Läs mer