Emma Åström
Dagens humanist

Emma Åström

Emma Irene Åström blev som första finländska kvinna 1882 magister vid Kejserliga Alexanders-universitetet, med huvudämnet filosofi. Som både kvinnlig universitetsstudent och kvinnosakskvinna blev hon en förebild. Åström var också den första kvinnan som blev hedersdoktor vid filosofiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Emma Åström

Emma Irene Åström
27.4.1847, Tövsala - 3.7.1934, Ekenäs

Filosofie kandidat 1882 (filosofi, allmän historia, latin, estetik och matematik), Kejserliga Alexandersuniversitetet.

Hedersdoktor i filosofi vid Helsingfors universitet 1927 och jubelmagister 1932.

Arbete som lektor i historia, svenska och finska.

 

Bild: Helsingfors universitetsmuseum, H. Holmström
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Johan Franzon

Emma Irene Åströms lärare märkte att den unga flickan som hade vuxit upp i fattiga förhållanden var en ivrig och begåvad student. Till en början övertalade prästerna på hemorten Åströms far att skicka sin dotter till lärarseminariet i Jyväskylä. Uno Cygnaeus, far till folkskoleväsendet i Finland, blev Åströms gynnare och inofficiella förmyndare. Med hjälp av Cygnaeus fick Emma Irene dispens att studera vid universitetet.

Läs mer