Elsa Enäjärvi-Haavio
Dagens humanist

Elsa Enäjärvi-Haavio

Elsa Enäjärvi-Haavio, som doktorerade i ämnet folkdiktning, var från 1930-talet fram till 1950-talet en framstående opinionsbildare i olika organisationer. Hon deltog också aktivt i kulturella och samhälleliga debatter både i tal och skrift. Därtill var hon fackförfattare, litteratur- och teaterkritiker, ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige och elektor vid presidentval.

Elsa Enäjärvi-Haavio

Elsa Elina Enäjärvi-Haavio (f. Enäjärvi, Eklund fram till 1922)
14.10.1901, Vichtis – 24.1.1951, Helsingfors

Filosofie kandidat 1923, filosofie licentiat och doktor 1932, Helsingfors universitet

Redaktionssekreterare för studenttidningen Ylioppilaslehti 1921
Lärare i finska vid Kallion yhteiskoulu 1923–1924
Förlagstjänsteman vid Werner Söderström Oy 1930–1933
Docent i finsk och jämförande folkdiktsforskning 1947

Samlingspartiets elektor vid presidentval och medlem i Helsingfors stadsfullmäktige 1950
Medlem i förbundsfullmäktige och styrelsen för Samlingspartiets kvinnoförbund 1950

Kassör och arkivarie vid Sällskapet för forskning i finska språket 1921–1925
Sekreterare 1921–1922 och ordförande 1928–1930 för den estnisk-finska studentklubben Akateeminen Heimoklubi
Ordförande 1928–1951 för Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund och medlem i förbundets centralstyrelse 1930–1931
Vice ordförande för befolkningsförbundet Väestöliitto 1941–1944 och ordförande för dess kommission för hemsysterverksamhet
Medlem i rådgivande delegationen för tidskriften Kotiliesi 1942–1944 och 1946–1948
Medlem i Skattebetalarnas Centralförbunds delegation 1945–1951
Ordförande för Kalevala kvinnoförening 1947–1948
Medlem i Finska kulturfondens förvaltningsråd 1947–1951

Därtill medlemskap i flera olika vetenskapliga sällskap och organisationer.

Bild: Wikimedia Commons
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Elsa Eklund, Enäjärvi från och med år 1922, föddes i en köpmanna- och jordbrukarfamilj i Vichtis år 1901. Hon påbörjade sina studier vid Helsingfors universitet år 1919. Till en början studerade hon matematik, fysik och kemi, men övergick snart till den historisk-filologiska sektionen.

Läs mer