Ella Kivikoski
Dagens humanist

Ella Kivikoski

Ella Kivikoski var professor i Finlands och Nordens arkeologi. Hon var den första kvinnliga doktorn inom sitt läroämne och den första kvinnliga professorn vid hela filosofiska fakulteten. Enligt Kivikoski fäste man ändå ingen särskild uppmärksamhet vid hennes kön i arbetsgemenskapen. Kivikoskis studenter minns henne som en krävande men moderlig figur.

Ella Kivikoski

Ella Margareta Kivikoski
25.5.1901, Tammela – 27.7.1990 Helsingfors

Filosofie kandidat (historia) 1930, magister 1932, licentiat (arkeologi) 1939, doktor 1940, Helsingfors universitet

Professor i Finlands och Nordens (fr.o.m. 1968 Skandinaviens) arkeologi 1948–1969, Helsingfors universitet
Docent i Finlands och Nordens arkeologi 1941–1948, Helsingfors universitet
Extraordinarie amanuens 1932–1933, amanuens 1933–1947, avdelningsdirektör 1947–1948, Arkeologiska kommissionens förhistoriska avdelning

Redaktionsmedlem 1954–1980, Acta Archaeologica
Redaktör 1953, 1956–1976, tidskriften Suomen Museo

Ordförande för Finska Fornminnesföreningen 1962–1968
Ledamot av Finska vetenskapsakademien 1949

Erkännanden
Hedersmedlem, Fibula ry 1969, Svenska arkeologiska samfundet 1973, Finska Fornminnesföreningen 1976
Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden 1968
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 1955

Uppkallat efter Kivikoski
Finska Fornminnesföreningens förtjänstmedalj 1981

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Ella Kivikoski avlade studentexamen vid Forssan suomalainen yhteiskoulu 1919. Det dröjde ändå flera år innan hon inledde sina universitetsstudier eftersom hon tog arbete som banktjänsteman på sin fars bank. Kivikoski började slutligen studera historia och finska och utexaminerades som filosofie kandidat från Helsingfors universitet år 1930.

Läs mer

Ella Kivikoski, professor i Finlands och Nordens historia, ansåg att hennes professur innebar många plikter. Dessa plikter var ändå angenäma för henne, vare sig det handlade om at publicera eller undervisa. Kivikoski upplevde det som en allvarlig brist att det saknades ett bra och heltäckande arkeologiskt verk om Finland. Att utarbeta ett sådant verk blev ett av hennes stora uppdrag. Verket publicerades under namnet Suomen esihistoria 1961.

Läs mer