August Ahlqvist
Dagens humanist

August Ahlqvist

August Ahlqvist var en framstående språkvetare, professor i finska språket och litteraturen, poet och en inflytelserik kulturgestalt. Förutom sin professur har han arbetat som dekan, prorektor och rektor vid Kejserliga Alexanders-universitetet. Ahlqvist är också känd som den auktoritet bland litteraturkritiker som djärvdes göra ned boken Sju bröder av Aleksis Kivi.

August Ahlqvist

Karl August Engelbrekt Ahlqvist
7.8.1826, Kuopio–20.11.1889, Helsingfors

Filosofie kandidat 1853, filosofie licentiat 1854 och filosofie doktor, Kejserliga Alexanders-universitetet

Lärare i finska vid Helsingfors privatlyceum 1859-61
Tf professor i finska språket och litteraturen 1862, ordinarie 1863-1888; Kejserliga Alexanders-universitetet
Prorektor vid Kejserliga Alexanders Universitetet 1878-1881
Dekan för Historisk-lingvistiska sektionen (i dag den humanistiska fakulteten) 1882-1884
Rektor vid universitetet 1884-1887

Savo-karelska nationens inspektor 1868-77, 

Hedersutmärkelser:
Kansliråd 1884
Statsråd 1887
Hälften av priset Demidoff vid vetenskapsakademien i Sankt Petersburg 1862                         Viborgska nationens hedersledamot 1882
Hedersmedlem i flera utländska vetenskapliga sällskap

 

Bild : Museovirasto
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon