Anna Mauranen
Dagens humanist

Anna Mauranen

Anna Mauranen ansvarar för internationalisering, samhällsrelationer och personalpolitik i sin tjänst som prorektor vid Helsingfors universitet. Som professor i engelska är Mauranen en av de internationellt mest citerade forskarna vid Helsingfors universitet. Då Mauranen har fritid utöver sitt forskningsarbete och sina åtaganden som prorektor, tillbringar hon den helst av allt med sin favorithobby, målning.

Anna Mauranen

Anna Mauranen
31.8.1949 Helsingfors

PhD English Linguistics 1992, University of Birmingham
Filosofie magister 1979, Helsingfors universitet (engelsk filologi, allmän språkvetenskap, psykologi)

Prorektor, Helsingfors universitet 2014–
Dekanus 2010–2014 och prodekanus 2007–2009, humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Prefekt för Institutionen för språk- och översättningsvetenskap 2001–2005, Tammerfors universitet

Professor i engelska 2005–, Helsingfors universitet
Gästprofessor 2010, Copenhagen Business School
Professor i engelska 1999–2005, Tammerfors universitet
Professor i översättningsvetenskap 1995–1999, Joensuu universitet

Forskningsteman:
Engelska som lingua franca, språkteori

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Suvi Uotinen
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Som prorektor vid Helsingfors universitet ansvarar Anna Mauranen för internationalisering, samhällsrelationer, personalpolitik, akademisk kvalitetssäkring samt biblioteks- och lokalfrågor. Därtill är hon ställföreträdare för universitetets rektor.

Läs mer

Anna Mauranen har varit dekanus (2010–2014) och prodekanus (2007–2009) vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet. – Jag har mycket goda minnen från den tiden. Dock var arbetet ibland utmanande och synnerligen turbulent, säger Mauranen.

Läs mer

Anna Mauranen, professor i engelska, är en av de internationell mest citerade forskarna vid Helsingfors universitet. Under de tre senaste årtiondena har Mauranen fått lägga i en hög växel för att kunna placera sig i finrummet bland forskare i engelska.

Läs mer