Alma Söderhjelm
Dagens humanist

Alma Söderhjelm

Alma Söderhjelm rönte internationell uppmärksamhet med sin forskning och tog sig längre upp i den finländska universitetsvärlden än någon annan kvinna tidigare hade gjort. Söderhjelm, som forskade i revolutionstidens Frankrike, utnämndes till docent och professor. Söderhjelm var inte en kvinnosakskvinna, men hon röjde väg för andra kvinnor som ville ge sig på en universitetskarriär. Utöver akademiska avhandlingar omfattar Alma Söderhjelms produktion även underhållande litteratur.

Alma Söderhjelm

Alma Söderhjelm
10.5.1870, Viborg – 16.3.1949, Saltsjöbaden, Sverige

Filosofie kandidat 1893, filosofie magister 1894 och filosofie doktor 1900 (allmän historia), Kejserliga Alexanders-universitetet.

Docent i allmän historia 1906–1927, Kejserliga Alexanders-universitetet/Helsingfors universitet
Professor i allmän historia 1927–1937, Åbo Akademi

Författare och journalist

Grundande medlem i Institut d'histoire de la Révolution française 1936

Hedersbetygelser
Frihetsmedalj av II klass, 1918
Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden, 1945

Bild: Museiverket
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Alma Söderhjelm, dotter i en viborgsk tjänstemannafamilj, studerade allmän historia vid Kejserliga Alexanders-universitetet och arbetade som lärare efter att ha avlagt en filosofie kandidatexamen. Uppmuntrad av sin bror Werner Söderhjelm, professor i romansk filologi, och professor J. R. Danielson-Kalmari återvände Söderhjelm till universitetet för att skriva en doktorsavhandling.

Läs mer