Aale Tynni
Dagens humanist

Aale Tynni

Aale Tynni var diktare, författare, litteratur- och teaterkritiker, översättare samt vinnare i de olympiska spelen. Tynni vann guld i litteraturgrenen vid olympiska spelen i London 1948. Utöver diktsamlingar publicerade hon rikligt med barnlitteratur och essäer. Genom sina översättningar öppnade hon dörren till den internationella poesin och gjorde den tillgänglig för de finskspråkiga läsarna.

Aale Tynni

Aale Maria Tynni-Haavio (f. Tynni, Tynni-Pirinen åren 1940–1960)
3.10.1913, Venjoki (Ingermanland, Kolppana) – 21.10.1997, Helsingfors

Filosofie kandidat 1936 (inhemsk litteratur), filosofie hedersdoktor 1977, Helsingfors universitet

Diktare, författare, översättare, litteratur- och teaterkritiker

Priser och hedersutmärkelser
Statens litteraturpris 1943, 1947
Guldmedalj i konsttävlingen vid olympiska spelen i London med dikten Hellaan laakeri 1948
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
Pro Finlandia-priset 1959
WSOY:s översättarpris 1981
Akademiker 1982, hederstitel
Hederspris av Suomen Kulttuurirahasto (Finlands kulturfond) 1982
Helsingfors stads pris 1985
Henrik Steffens-priset 1985
Guldmedalj av italienska utrikesministeriet
Italienska Giacomo Leopardi-medaljen
Grundande medlem av Finnish-Irish Society

Bild: Finska Litteratursällskapet
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon, Johan Franzon

Den moderna olympiska rörelsens grundare Pierre de Coubertin hade också en idé om konsttävlingar. Medaljer för konstverk som var inspirerade av idrott delades ut vid åtta olympiska sommarspel. Konstgrenarna var arkitektur, litteratur, musik, målning (och grafik) och skulptur. Konsttävlingarna ingick för sista gången i de olympiska spelen i London…

Läs mer

Ingermanländskan Aale Tynni flyttade till Helsingfors med sin familj 1919. Hon utexaminerades från Helsingfors universitet 1936 som filosofie kandidat med inhemsk litteratur som huvudämne. Under universitetsåren ägnade sig Tynni åt deklamation och scenisk framställning. Hon var speciellt intresserad av diktens uttryck, och sitt laudaturarbete skrev hon också på ämnet "Det…

Läs mer