Tillbaka

Fredrik Cygnaeus

Fredrik Cygnaeus
1.4.1807, Tavastehus – 7.2.1881, Helsingfors

Filosofie kandidat, magister 1832, Kejserliga Aleksanders-universitetet

Prorektor 1865–1866, Kejserliga Alexanders-universitet

Dekan för historisk-språkvetenskapliga sektionen 1856–1867, Kejserliga Alexanders-universitetet
Professor i estetik och nyare litteratur 1854–1867, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i historia 1839–1854, tf professor 1848–1853, Kejserliga Alexanders-universitetet
Rektor 1839–1852, Helsingfors högre elementarskola
Lärare i politiska ämnen 1833–1837, Finska kadettkåren i Fredrikshamn

Ordförande för Finska konstföreningen 1863–1878
Kurator för Österbottniska nationen 1838–1849

Hedersutmärkelser
Statsråd 1867
Riddare av Nordstjärneorden 1867
Kansliråd 1865
Filosofie hedersdoktor 1860, Kejserliga Alexanders-universitetet
Riddare av II kl. av Sankt Stanislaus orden 1856, därtill kejsarens krona 1862

Minnesplatta 1948, Tavastehus
Frimärke 1948

Bild: Helsingfors universitetsmuseum / Timo Huvilinna
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Konstens mecenat

Fredrik Cygnaeus var en av de främsta samtida konstkännarna. Han var en expert på litteratur, teater och även bildkonst och understödde konstnärer både ekonomiskt och utbildningsmässigt.

Cygnaeus följde med konstens strömningar i Europa och uppskattade de nya konstnärliga vindarna som unga finska konstnärer förde med sig. Med bidrag från sina goda kontakter hjälpte han bland annat Aleksis Kivi att skaffa stipendier och vinna uppskattning.

Enligt Eliel Aspelin-Haapkylä kände Cygnaeus sitt värde som mecenat. Han behandlade unga konstnärer med ”olympisk överlägsenhet” och förväntade sig att bli bemött som en kunglig person av dem. Cygnaeus levnadsstil var uppseendeväckande. Han var slösaktig och hamnade ofta i ekonomisk knipa, men lyckades ändå till slut balansera sin ekonomi och kunde både understöda unga konstnärer och skaffa sig en betydande konstsamling. Konstsamlingen placerade han i sin villa som han hade låtit bygga i Brunnsparken.

Cygnaeus testamenterade sin konstsamling till ”det finska folket”. Staten tog hand om samlingen, och Cygnaeus villa öppnades för allmänheten som ett konstgalleri 1882. Senare utökades denna samling av flera verk, och galleriet upprätthölls som museum ända till 2014, då beslutet om att stänga gjordes på grund av Museiverkets indragna anslag.

Villan som Fredrik Cygnaeus lät bygga målad av Johan Knutson (1816–1899) på 1870-talet. Foto: Cygnaeus galleri / Johan Knutson.​
Villan som Fredrik Cygnaeus lät bygga målad av Johan Knutson (1816–1899) på 1870-talet. Foto: Cygnaeus galleri / Johan Knutson.​

Utöver understöd av konstnärer använde Cygnaeus sina kontakter till fördel för universitetet. Tillsammans med bland annat J. V. Snellman var han med och drev projektet för studenthuset. Cygnaeus var också med i Finska konstföreningen som styrelsemedlem från 1849 och som ordförande 1863–1878. Under åren som ordförande hade han ett speciellt stort inflytande på konstfrågor, exempelvis föreningens verkanskaffningar. Cygnaeus hade redan från 1850-talet varit en aktiv förespråkare för att grunda en konstakademi.

Källor:

Tillbaka