Tillbaka

Ebba Witt-Brattström

Ebba Marcelle Witt-Brattström
1.6.1953, Stockholm

Docent i litteraturvetenskap 1995, Stockholms universitet
Filosofie doktor 1988 (litteraturvetenskap), Stockholms universitet.

Professor i nordisk litteratur 2012-, Helsingfors universitet
Dag Hammarskjöld-professor vid Nordeuropa-Institut 2008–2011, Humboldt Universität zu Berlin
Visiting Professor 2002, Dep of Scandinavian Studies, University College London
Professor i litteraturvetenskap med genusinriktning 2000–2012, Södertörns högskola
Lektor, ämnesansvarig för litteraturvetenskap 1998, Södertörns högskola
Erasmus-Dozent, Deutsches Seminar 1995, universitetet i Zürich
Erasmus-Dozent, Oud-Germanistik 1993, Groningens universitet
Forskarassistent i litteraturvetenskap 1992–1998, Stockholms universitet
Projektforskare 1989–1992, Stockholms universitet

Ledamot av styrgruppen för nätversionen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria 2013–2014
Ledamot av regeringsdelegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) 2010–2011
Ledare av forskningsprojektet ”Den Nya kvinnan mellan två sekelskiften” 2002–2005, Östersjöstiftelsen, Södertörns högskola
Styrelseledamot i Kungliga Tekniska högskolans styrelse 1998–2003, Stockholm
Medlem av Nordiska rådets litteraturpriskommitté 1991–1999
Medlem av redaktionen för Kvinnovetenskaplig tidskrift 1987–1995
Redaktionsmedlem av Nordisk kvinnolitteraturhistoria I-V 1982–2000, svensk huvudredaktör för banden II-III.

Forskningsintressen
Kanon och genus, litteraturhistoriografi, det moderna genombrottet, dekadensen, 1930-talets svenska proletärmodernism, modernistisk lyrik, 1970-talets litterära epok, litterära könsdialoger. Moa Martinson, Edith Södergran, Victoria Benedictsson, Heliga Birgitta, Ola Hansson, Laura Marholm, August Strindberg. Psykoanalytisk litteraturforskning, genusvetenskap.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Expressens kritikerpris i Björn Nilssons namn 2016
Elin Wägner priset 2015
Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2014
Sveriges författarförbunds Lars Salvius-stipendium 2010
Stockholms Arbetareinstituts Örjan Lindbergerpris 2006
Helge Ax:son stiftelses stipendium 2005
Samfundet De Nios essäpris i Lotten von Kraemers namn 2004
Moapriset, Arbetarrörelsens bildningsförbund 2001
Historisk-filosofiska fakultetens vid Stockholms universitet kandidat till innehavare av regeringens forskningsberednings stipendium för unga forskare 1993

Bild: Marie Klingspor Rotstein
Text: Ebba Bratt-Wittström (Tomas Sjöblom, red.)

Mitt bästa minne från Helsingfors universitet

Jag kommer aldrig att glömma installationen till professor i nordisk litteratur. Det var den 30 januari 2012 och snöstorm. Min familj satt fast på Arlanda i finkostymer (jag har fyra söner) och hann inte fram, för alla flyg ställdes in.

Ceremonin var högtidlig och vacker, precis så det ska vara vid ett anrikt universitet som tillhör de främsta i Europa, och som håller på de akademiska traditionerna. Jag var helt överväldigad, och efteråt blev jag bjuden av min kollega Pirjo Kukkonen, professor i svensk översättning, på restaurang Bellevue, där vi åt en utsökt rysk supé. Den dagen, och kvällen, är ett minne för livet. Jag kände att jag hade hamnat på helt rätt plats i livet.

Foto: Sara Mac Key.

 

Tillbaka