Tillbaka

Carl Gustaf Estlander

Carl Gustaf Estlander
31.1.1834, Lappfjärd – 28.2.1910, Helsingfors

Filosofie kandidat 1856 (estetik och nyare litteratur), magister (primus) 1857, licentiat 1859, doktor 1860, Kejserliga Alexanders-universitetet

Dekanus för Historisk-filologiska sektionen 1884–1898, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i estetik och nyare litteratur 1860, professor 1868–1898, Kejserliga Alexanders-universitetet

Grundare, chefredaktör 1876–1886, Finsk tidskrift
Redaktionsmedlem 1862–1863, Helsingfors Dagblad

Representant för ridderskapet och adeln under lantdagen 1899
Representant för prästeståndet under lantdagen 1882
Stadsfullmäktigemedlem i Helsingfors 1875–1879 och 1883–1885
Inspektör för Nylands Nation 1870–1884
Sekreterare för Finska Konstföreningen 1869–1878 och ordförande 1878–1896
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 1869, ordförande 1876–1877
Grundande medlem i Svenska litteratursällskapet 1885, ordförande 1885–1897, hedersorförande 1898

Erkännanden
Jubeldoktor 1910
Adlades 1898
Statsråd 1898
Jubelmagister 1897
Kansliråd 1891

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Vetenskap, Ateneum och Svenska Litteratursällskapet

Carl Gustaf Estlander skrev sig in vid Kejserliga Alexanders-universitetet 1850 för att studera estetik och nyare litteratur. Han hade funnit sin egen disciplin och kom att ha en avgörande inverkan på dess utveckling under ett halvt århundrade.

Estlander promoverades som filosofie primusmagister 1857. Han publicerade sin doktorsavhandling Richard Lejonhjärta i historien och poesin bara ett år senare och förlänades därigenom en doktorsgrad 1860. Han utnämndes också till docent i estetik och nyare litteratur samma år.

Forskningsmässigt intresserade sig Estlander i första hand för konstforskning och konsthistoria. Estlander gjorde långa studieresor till europeiska kulturstäder där han stiftade bekantskap med lärda kretsar, bibliotek, museer och konstutställningar. Därefter, på grundval av sin forskning, sammanställde och publicerade han 1867 det framgångsrika och banbrytande verket De bildande konsternas historia ifrån slutet af förra århundradet intill våra dagar.

Estlander efterträdde Fredrik Cygnaeus som professor i estetik och nyare litteratur 1868. Estlander var den första läraren i konsthistoria vid ett finländskt universitet. Då konsthistoria instiftades som ett eget läroämne utnämndes Johan Jakob Tikkanen till ämnets första professor. Tikkanen var Estlanders före detta student och Estlander hade stort inflytande på hans arbete.

Carl Gustaf Estlander hade stort inflytande inom vetenskap, kultur och politik. Estlander tillades titeln statsråd och han adlades 1898. Bild: WikimediaCommons / Albert Edelfelt.​
Carl Gustaf Estlander hade stort inflytande inom vetenskap, kultur och politik. Estlander tillades titeln statsråd och han adlades 1898. Bild: WikimediaCommons / Albert Edelfelt.​

 

Estlander var bland de första att fördjupa sig i Johan Ludvig Runebergs författarskap och han publicerade ett flertal artiklar och verk om ämnet. Estlanders Runebergs skaldskap […] (1902), en kommentar till diktarens Samlade arbeten, tål fortfarande jämförelse med andra verk inom ämnesområdet.

Estlander fattade också intresse för folkdiktning tack vare Elias Lönnrot. Han förhöll sig ändå skeptisk till Kalevala eftersom han ansåg att Lönnrots arbetsmetoder var tvivelaktiga. Verket Bidrag till den provencaliska litteraturens historia (1868) hör till Estlanders mest förtjänstfulla.

Estlander hade stort inflytande på forskning och kultur också utanför universitetet. Han spelade en avgörande roll då Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS) grundades 1885, och han var sällskapets första ordförande. SLS delar årligen ut ett pris ur hans minnesfond till ett förtjänstfullt svenskspråkigt litterärt verk.

Carl Gustaf Estlander hörde till de personer som hade mest med störst inflytande inom Finska Konstföreningen och då konstmuseet Ateneum grundades. Efter en tio år lång process med stridigheter invigdes museet 1887. Estlanders motto, ett valspråk lånat av den romerska historikern Sallustius, Concordia res parvae crescunt (I samklang växer små saker) pryder än i dag Ateneums fasad.

Carl Gustaf Estlanders motto “Concordia res parvae crescunt” på paradplats på Ateneums fasad. Bild: WikimediaCommons / ”Paasikivi”.​
Carl Gustaf Estlanders motto “Concordia res parvae crescunt” på paradplats på Ateneums fasad. Bild: WikimediaCommons / ”Paasikivi”.​

Källor

Tillbaka