Tillbaka

Anna Mauranen

Anna Mauranen
31.8.1949 Helsingfors

PhD English Linguistics 1992, University of Birmingham
Filosofie magister 1979, Helsingfors universitet (engelsk filologi, allmän språkvetenskap, psykologi)

Prorektor, Helsingfors universitet 2014–
Dekanus 2010–2014 och prodekanus 2007–2009, humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Prefekt för Institutionen för språk- och översättningsvetenskap 2001–2005, Tammerfors universitet

Professor i engelska 2005–, Helsingfors universitet
Gästprofessor 2010, Copenhagen Business School
Professor i engelska 1999–2005, Tammerfors universitet
Professor i översättningsvetenskap 1995–1999, Joensuu universitet

Forskningsteman:
Engelska som lingua franca, språkteori

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Suvi Uotinen
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Engelskan är gemensam för oss alla

Anna Mauranen, professor i engelska, är en av de internationellt mest citerade forskarna vid Helsingfors universitet.

Under de tre senaste årtiondena har Mauranen fått lägga i en hög växel för att kunna placera sig i finrummet bland forskare i engelska. Hon började skriva sin doktorsavhandling som 40-åring, blev färdig doktor tre år senare och ytterligare tre år senare började hon arbeta som professor i översättningsvetenskap vid Joensuu universitet.

Sedan år 2005 har Anna Mauranen varit professor i engelska vid Helsingfors universitet.

Under de senaste 15 åren har Mauranen lagt ned mycket arbete på sin forskning om engelska som lingua franca. Med lingua franca menas ett kontaktspråk som språkbrukare använder då de inte har ett gemensamt modersmål.

– I vår globala värld är engelskan gemensam egendom för oss alla. Ingen har ensamrätt till den.

Helsingfors har utvecklats till ett av de mest centrala ställena där det forskas i ämnet lingua franca. Det görs också en hel del internationellt samarbete.

Tillsammans med University of Southampton forskas det i språklig mångfald på internationella universitetscampus.

Tillsammans med Stockholms universitet utförs ett forskningsprojekt där det utreds hur människor använder engelska som lingua franca i digitala miljöer, såsom på bloggar, i diskussioner på webben och på Twitter.

– De som använder engelska som lingua franca verkar förstå varandra väl i den digitala världen. Det är viktigare att förstå varandra än att fullständigt behärska grammatikens regler. Språkbrukarna kan på ett skickligt sätt dra nytta av olika medel i språk och samtal för att de sedan ska kunna uppnå en ömsesidig förståelse.

Anna Mauranen är också intresserad av språkteori. Tillsammans med John Sinclair byggde Mauranen år 2006 upp modellen Linear Unit Grammar. Enligt modellen är språkbruket lineärt och består av enheter som inte alltid är enskilda ord eller meningar, utan ofta något mittemellan. Nu testas modellen bland annat tillsammans med forskare inom neurovetenskap.

Jag drömmer om att vi ska få alltmer nya och spännande forskningsresultat i våra forskningsprojekt.

Konst är en kär hobby för Anna Mauranen. Hon tycker om att måla och rita, ifall hon har tid för det vid sidan av sin forskning och sitt arbete som prorektor. Nuförtiden målar Mauranen helst rätt stora och abstrakta verk. Bild: Anna Mauranen.​
Konst är en kär hobby för Anna Mauranen. Hon tycker om att måla och rita, ifall hon har tid för det vid sidan av sin forskning och sitt arbete som prorektor. Nuförtiden målar Mauranen helst rätt stora och abstrakta verk. Bild: Anna Mauranen.​
Bild: Anna Mauranen.​
Bild: Anna Mauranen.​

 

Tillbaka