Tillbaka

Anna Mauranen

Anna Mauranen
31.8.1949 Helsingfors

PhD English Linguistics 1992, University of Birmingham
Filosofie magister 1979, Helsingfors universitet (engelsk filologi, allmän språkvetenskap, psykologi)

Prorektor, Helsingfors universitet 2014–
Dekanus 2010–2014 och prodekanus 2007–2009, humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Prefekt för Institutionen för språk- och översättningsvetenskap 2001–2005, Tammerfors universitet

Professor i engelska 2005–, Helsingfors universitet
Gästprofessor 2010, Copenhagen Business School
Professor i engelska 1999–2005, Tammerfors universitet
Professor i översättningsvetenskap 1995–1999, Joensuu universitet

Forskningsteman:
Engelska som lingua franca, språkteori

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Suvi Uotinen
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

En helt ny uppfattning på en grundkurs i språkvetenskap

Ett av Anna Mauranens viktigaste minnen från studietiden är från en grundkurs i allmän språkvetenskap.

– Där insåg jag att det finns teorier om språk, och att grammatik inte enbart är en tråkig samling av regler utan också en modell av språket.

Kursen ordnades av amerikanen Eugene Holman.

– Först senare har jag förstått att Holman förde på ett fint sätt med sig amerikansk teori. Internationalitet var inte lika vanligt vid universitetet på 1970-talet som det är nu.

Också Michael Halliday, guru i systemisk-funktionell lingvistik, gjorde ett starkt intryck på den unga Mauranen, som deltog på hans föreläsningar under sitt utbytesår vid University of Essex.

Sin doktorsavhandling gjorde Anna Mauranen vid University of Birmingham, på samma campus där den legendariska kulturforskaren Stuart Hall också rörde sig i korridorerna.

Under sin studietid deltog Anna Mauranen aktivt i demonstrationer. I juni 1970 var hon med i en demonstration vid Helsingfors järnvägstorg framför Nokias dåvarande huvudkontor, som fanns i byggnaden Mikonlinna. Matti Nuutila, som kan ses på skyltarna, var chef för Nokias kabelfabrik och vice verkställande direktör för Nokia. Inom Metallarbetarförbundet pågick då en strejk som varade i sju veckor. På bilden syns Anna Mauranen bakom sin kusin Marja Rosti som är klädd i rutiga byxor. Bilden är från Martti Häikiös historiska verk Fuusio: Yhdistymisten kautta suomalaiseksi monialayritykseksi 1865–1982. Nokia Oyj:n historia 1, Edita 2001, s. 186.​
Under sin studietid deltog Anna Mauranen aktivt i demonstrationer. I juni 1970 var hon med i en demonstration vid Helsingfors järnvägstorg framför Nokias dåvarande huvudkontor, som fanns i byggnaden Mikonlinna. Matti Nuutila, som kan ses på skyltarna, var chef för Nokias kabelfabrik och vice verkställande direktör för Nokia. Inom Metallarbetarförbundet pågick då en strejk som varade i sju veckor. På bilden syns Anna Mauranen bakom sin kusin Marja Rosti som är klädd i rutiga byxor. Bilden är från Martti Häikiös historiska verk Fuusio: Yhdistymisten kautta suomalaiseksi monialayritykseksi 1865–1982. Nokia Oyj:n historia 1, Edita 2001, s. 186.​

 

Tillbaka