Tillbaka

Anna Mauranen

Anna Mauranen
31.8.1949 Helsingfors

PhD English Linguistics 1992, University of Birmingham
Filosofie magister 1979, Helsingfors universitet (engelsk filologi, allmän språkvetenskap, psykologi)

Prorektor, Helsingfors universitet 2014–
Dekanus 2010–2014 och prodekanus 2007–2009, humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Prefekt för Institutionen för språk- och översättningsvetenskap 2001–2005, Tammerfors universitet

Professor i engelska 2005–, Helsingfors universitet
Gästprofessor 2010, Copenhagen Business School
Professor i engelska 1999–2005, Tammerfors universitet
Professor i översättningsvetenskap 1995–1999, Joensuu universitet

Forskningsteman:
Engelska som lingua franca, språkteori

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Suvi Uotinen
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Av kärlek till humaniora

Anna Mauranen har varit dekanus (2010–2014) och prodekanus (2007–2009) vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet.

– Jag har mycket goda minnen från den tiden. Dock var arbetet ibland utmanande och synnerligen turbulent, säger Mauranen.

Då institutionerna vid humanistiska fakulteten genomgick en reform, uppstod det mycket extraarbete. Därtill väcktes en stor oro hos många för en knapp finansiering till humanistisk forskning i början av Mauranens period som dekanus. Här visade det sig dock vara fråga om ett missförstånd.

Studenterna höll redan på att planera ett uttåg från sina föreläsningar, men demonstrationen ändrade form efter att dekanus hade diskuterat saken med dem. På Senatstorget var stämningen glad och till exempel bars en banderoll upp med en kärleksförklaring till humaniora: I <3 humanismi.

Resultaten i universitetets första medelanskaffningskampanj väckte däremot stor och odelad glädje: forskningen vid humanistiska fakulteten fick tillsammans med forskningen vid medicinska fakulteten ta emot allra mest donationsmedel.

Studenterna vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet ordnade år 2010 en demonstration på Senatstorget. Esa Tiusanen förklarade sin kärlek till humanism.​
Studenterna vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet ordnade år 2010 en demonstration på Senatstorget. Esa Tiusanen förklarade sin kärlek till humanism.​

 

Tillbaka