Tillbaka

Anna Mauranen

Anna Mauranen
31.8.1949 Helsingfors

PhD English Linguistics 1992, University of Birmingham
Filosofie magister 1979, Helsingfors universitet (engelsk filologi, allmän språkvetenskap, psykologi)

Prorektor, Helsingfors universitet 2014–
Dekanus 2010–2014 och prodekanus 2007–2009, humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Prefekt för Institutionen för språk- och översättningsvetenskap 2001–2005, Tammerfors universitet

Professor i engelska 2005–, Helsingfors universitet
Gästprofessor 2010, Copenhagen Business School
Professor i engelska 1999–2005, Tammerfors universitet
Professor i översättningsvetenskap 1995–1999, Joensuu universitet

Forskningsteman:
Engelska som lingua franca, språkteori

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Suvi Uotinen
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Att lyfta fram de starka sidorna

Som prorektor vid Helsingfors universitet ansvarar Anna Mauranen för internationalisering, samhällsrelationer, personalpolitik, akademisk kvalitetssäkring samt biblioteks- och lokalfrågor. Därtill är hon ställföreträdare för universitetets rektor.

– Det är en bra helhet av olika ansvarsuppdrag, eftersom alla saker har en koppling till varandra, konstaterar Mauranen.

Mauranen önskar att vetenskaplig kommunikation skulle anta allt fler nya former.

– Tankehörnan är ett bra exempel på ett helt nytt sätt att föra ut vetenskap. I framtiden borde vi få allt fler människor att delta. De kunde till exempel berätta vad de anser att det borde forskas i inom vetenskapen.

Dessutom spelar de politiska beslutsfattarna en central roll i universitetets samhällsrelationer just nu, eftersom vi snart ska välja en ny riksdag och regering i Finland.

Mauranen vill höja Finlands och Helsingfors universitets profil till en ny nivå, i synnerhet internationellt sett. De starka forskningsområdena inom Helsingfors universitet ska lyftas fram i en allt synligare position.

– Vi har goda förutsättningar att locka internationella forskare till vårt universitet, men en tillräckligt bred allmänhet är ännu inte medveten om våra starka sidor.

Mauranen konstaterar att universitetet trots allt befinner sig i en stigande konjunktur just nu. Tidningen Times Higher Education publicerade nyligen en undersökning, där det har utretts hurdant rykte olika universitet har. Den här undersökningen visade att Helsingfors universitet återigen intar en självklar plats bland de hundra bästa universiteten i världen.

Ett bra exempel på hur man har försökt göra Helsingfors universitet mer känt internationellt är den kampanj som ordnades i Peking i höstas. Under den veckolånga kampanjen presenterades forskning vid Helsingfors universitet av en fyrhövdad tätgrupp. Till exempel klimatforskningen vid Helsingfors universitet väckte intresse i Kina med alla dess storstäder.

Också för frågor som rör samhällsansvar gäller delvis att all verksamhet vid Helsingfors universitet inte har kunnat nå en bredare allmänhet. Inom forskningen som bedrivs vid Helsingfors universitet görs det till exempel mycket arbete för att främja miljöansvar.

Helsingfors universitet presenterade sin forskning i Peking hösten 2014. Anna Mauranen på huvudevenemanget Science in dialogue.​​
Helsingfors universitet presenterade sin forskning i Peking hösten 2014. Anna Mauranen på huvudevenemanget Science in dialogue.​​

 

Tillbaka