Takaisin

Pirjo Kukkonen

Pirjo Liisa Helinä Kukkonen
5.9.1949, Oulunsalo

Filosofian kandidaatti 1974 (pohjoismainen filologia), maisteri 1974, lisensiaatti 1983 (pohjoismaiset kielet), tohtori 1989, Helsingin yliopisto
Valantehneen kielenkääntäjän tutkinto (suomi–ruotsi) 1976
Aineenopettajakoulutus 1974–1975, Helsingin yliopisto

Ruotsin kielen kääntämisen professori 2011–, Helsingin yliopisto
vt. ruotsin kääntämisen professori 2009–2011, ruotsin kielen (käännöstutkimus) yliopistonlehtori 2004–2009, Helsingin yliopisto

Pohjoismaisten kielten dosentti 2005–, Oulun yliopisto
Käännöstieteen laitoksen johtaja 2000–2003, ruotsin kääntämisen ja tulkkauksen vt. professori 2000–2004, Helsingin yliopisto
Stipenditutkija 1994–1996
Ruotsin kääntämisen ja tulkkauksen lehtori 1991–2004, vt. apulaisprofessori 1991–1994, Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos/Käännöstieteen laitos, Helsingin yliopisto
Pohjoismaisten kielten assistentti 1983–1988 ja 1988–1991, Helsingin yliopisto
Pohjoismaisten kielten tuntiopettaja, vt. lehtori, vt. assistentti, vt. apulaisprofessori 1975–1983, 1990, Helsingin yliopisto

Tieteellisen toimikunnan jäsen, International Semiotics Institute 2014–
Toimituskunnan ja tieteellisen toimikunnan jäsen, Punctum. International Journal of Semiotics 2013–
Ruotsin kääntämisen tutkimusvastaava 2011–, Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston TraST-tutkijayhteisön tutkija, johtoryhmän jäsen 2013–2016
Semiotics and Cultural Heritages: Semiotics, Translation and Cultural Heritages, tutkija 2012–
IASS/AIS The International Association for Semiotic Studies – Association Internationale de Sémiotique, executive member 2009–
11th International Symposium on Semiotics and Translation SemTra2015 in Kaunas, Lithuania, Directors: Pirjo Kukkonen & Ritva Hartama-Heinonen 2000–, Helsingin yliopisto
Nordic Association for Semiotic Studies, hallituksen jäsen 1999–2012
Semiotiikan verkostoyliopisto, hallituksen jäsen, opettaja, tutkija 2003–2012
ISI, International Institute for Semiotic and Structural Studies, hallituksen jäsen 2002–2013
Kouvolan tutkimusryhmä – Kouvola Research Group, Kouvolan kaupungin rahoittama, projektinjohtaja, tutkija 2001–2004
Popular Imagination (Nordic Network of Folklore, Åbo Akademi University), tutkija 1999–2002
Understanding, Misunderstanding, and Self-understanding, tutkija (ESR-projekt) 1999–2000

Suomen Semiotiikan seuran varapuheenjohtaja 1997–
Ruotsin kielen asiantuntija eri ministeriöissä 1993–1996, HAUS kehittämiskeskus OY:ssa 1993–1996 ja Tasavallan presidentin kansliassa 1994–1999

Tieteelliset julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkimus, sosio- ja kulttuurisemiotiikka

Palkinnot ja erityissaavutukset
ICoN Lifetime Achievement Award 2015
Tiedeyhteisön kultainen ansiomerkki 2014
Juhlakirja 60-vuotispäivän kunniaksi 5.9.2009
Semiotiikan ”Oscar-palkinto” 2006
Suomen Semiotiikan Seuran kunniajäsen 2006
Helsingin yliopiston Vuoden Esimies -palkinto 2001

Kuva: Ari Aalto
Tekstit: Pirjo Kukkonen (Tomas Sjöblom, toim.)

Akateemisesta opiskelusta ja hodegetiikasta

Humanismi, sivistys ja tutkimus elämänasenteina ovat ne ihanteet, joihin Pirjo Kukkonen nojaa yliopisto-opetuksessaan. Kukkonen on ollut kehittämässä yliopisto-opetusta ja tutkijakoulutusta 1980-luvun alusta lähtien muun muassa Johan Vilhelm Snellmanin ajatuksesta ”opiskelijan omasta ajattelusta”, eli tutkivaan ja ongelmakeskeiseen ajatteluun perustuvista yliopisto-opinnoista, kuten Snellman kirjoittaa jo kirjassaan Om det Akademiska Studium 1840, Akateemisesta opiskelusta.

Kukkosella on pohjoismaisen filologian, sittemmin pohjoismaisten kielten, koulutuksessaan takanaan niin aineenopettajakoulutus kuin suuntautuminen kääntämiseen. Opiskeluajan alkuvaiheen aikuiskasvatuksen opinnot ja toisen pääaineen ruotsinkielisen pedagogik och didaktik -opinnot Helsingin yliopistossa olivat astinlautoina hänen yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikan ja -didaktiikan kiinnostukselleen.

1980-luvun alkupuolella Kukkonen pohti pienen mutta innostuneen opiskelijoiden ja kollegoiden ryhmän kanssa, miten yliopistokoulutusta voisi kehittää ongelmakeskeisemmäksi. Ajatuksena oli, että tutkimus ja opetus tukevat toisiaan vahvasti ja että opiskelija oppii itsenäistä ajattelua. Vähitellen Helsingin yliopistoon perustettiin myös systemaattinen yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikka.

Pirjo Kukkonen
Kuva: Mika Federley.

Vuonna 1992 Kukkonen toimitti opiskelijoittensa kanssa tieteellisen argumentaation käsikirjan Tänk! Skriv! Argumentera. En bok om hodegetik eller vägledning i de akademiska studierna. Inspiraationa oli juuri Snellmanin Om det Akademiska Studium, Akateemisesta opiskelusta ja hänen käsitteensä ”hodegetiikka”, ’ohjaustiede’, vrt. meta hodos ’tietä pitkin’, ts. ohjaaminen akateemisiin opintoihin. Kirja sai Helsingin yliopiston opetuksenkehittämisen rahoitusta, ja kirjaa on käytetty tieteellisen kirjoittamisen ja ajattelun oppikirjana. Opetuksen laatu on aina ollut Kukkoselle tärkeä, niin kuin esimerkiksi tästä kirjasta käy ilmi: Laatua! Opiskelijan ja opettajan näkökulma: Helsingin yliopiston käännöstieteen laitoksen lukuvuosien 2001–2002 ja 2002–2003 opetuksen, opiskelun ja koulutuksen itsearviointi (2003). Pirjo Kukkonen (toim.).

Humanististen opintojen kehittäminen on avainkysymyksiä ajassamme niin kuin Martha C. Nussbaum kirjoittaa kirjoissaan Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education ([1997] 2003) ja Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010), suom. Timo Soukola: Talouskasvua tärkeämpää. Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä (2011).

Akateeminen opetus ja ohjaus ovat yliopistotoiminnan pääasiallisia tehtäviä. Kukkosen pro gradu - ja ruotsin kääntämisen oppiaineen tutkijaseminaarit ovat perustuneet tutkivaan oppimiseen, uteliaisuuteen, keksimiseen, systemaattiseen ja kumulatiiviseen uuteen ja innovatiiviseen tietoon, ts. ongelmakeskeiseen tiedonetsimiseen ja uuden tiedon löytämiseen. Pitkä opetus- ja ohjauskokemus niin pro gradu -tutkielmien kuin väitöskirjojen ohjaajana on akateeminen koulutus, jossa toteutuu opetuksen ja tutkimuksen jatkuva dialogi. Tämä työ, jossa tieto on elämänmuotona, on ollut Kukkoselle kaikkein luovinta työtä, mitä ikinä on toivoa saattanut.

Pirjo Kukkosen ja hänen opiskelijoidensa julkaisema kirja ”Tänk! Skriv! Argumentera!”. Kuva: Pirjo Kukkonen.

 

 

 

Takaisin