Takaisin

Otto Donner

15.12.1835, Kokkola – 17.9.1909, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1861, filosofian maisteri ja filosofian tohtori 1864, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Sanskritin ja vertailevan kielentutkimuksen dosentti 1870–1875 ja professori 1875–1905, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Senaatin jäsen, kirkollisasiain toimituskunnan päällikkö 1905–1908
Pappissäädyn edustaja valtiopäivillä 1877–1905, useiden valiokuntien jäsen
Suomen Pankin pankkivaltuusmies 1885–1905 ja puheenjohtaja 1900–1905
Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1874–1876 ja inspehtori 1882–1892

Suomalais-Ugrilaisen Seuran perustajajäsen
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen perustajajäsen, sihteeri 1871–1873 ja varapuheenjohtaja 1878–1880
Useiden kotimaisten ja ulkomaisten tiedeseurojen jäsen

Kuva: WikimediaCommons
Tekstit: Riitta-Ilona Hurmerinta

Kenttätutkimuksesta ammentanut kielitieteilijä

Kokkolalaisen laivanvarustajan ja liikemiehen poika Otto Donner opiskeli Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa suomen kieltä ja modernia kirjallisuutta. Lisäksi hän opiskeli omatoimisesti sanskritia. Donneria kiehtoi M.A. Castrénin aloittama suomalais-ugrilaisten kielten vertaileva tutkimus.

Donner väitteli tohtoriksi intialaisia ja suomalaisia maailmanluomisselityksiä käsitelleellä teoksella vuonna 1863. Väitöskirja hyväksyttiin, vaikka Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden napakkasanainen professori August Ahlqvist kritisoi väitöstutkimusta ankarasti.

Väitöskirjan jälkeen Donner keskittyi sanskritin ja kielitieteen opintoihin Berliinissä, Tübingenissä, Pariisissa ja Lontoossa. Ulkomailla ollessaan hän teki myös tutkimustyötä ja julkaisi tutkimustuloksiaan. Esimerkiksi vuonna 1870 julkaisemansa intialaisia kuolemankultteja ja uhrirituaaleja koskeva tutkimus perustui aiemmin tuntemattomaan kirjalliseen lähdeaineistoon. Julkaisujensa ansiosta Donnerista tuli Wilhelm Laguksen aloitteesta – Ahlqvistin vastustuksesta huolimatta – Suomen ensimmäinen sanskritin ja vertailevan kielentutkimuksen dosentti (1870) ja alan ylimääräinen professori (1875).

Donnerista kehkeytyi vuosisadan vaihteen merkittävin kansallisten tieteiden ja Aasian kulttuurien tutkimuksen organisaattori. Taustavaikuttimeksi voidaan nähdä suomenmielisen liberaalipolitiikan halu kohottaa Suomi tieteellisen tutkimuksen avulla maailman tietoisuuteen. Donnerin ansiot olivat etenkin laajakantoisten kenttätutkimusten organisoinnissa ja yhteydenpidossa kansainvälisiin tutkijaverkostoihin. Hän oli vahvasti mukana perustamassa Suomalais-Ugrilaista Seuraa vuonna 1883 ja laajensi seuran toiminnan koskemaan myös Turkin ja Kiinan kulttuureita.

Tutkimustyön ohessa Otto Donner oli innokas kielitieteen opettaja yliopistossa. Monet myöhemmät kielitieteilijät ovat olleet hänen oppilainaan, esimerkiksi suomen kielen tutkija Emil Nestor Setälä, altailaisen kielitieteen professoriksi päässyt Gustaf John Ramstedt, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professoriksi yltänyt Heikki Paasonen, mansin kielen tutkija Artturi Kannisto, kielitieteilijä Julio Reuter ja Oton oma poika samojeditutkija Kai Donner.

Aikakautensa yliopistomiesten tavoin Donner osallistui myös yhteiskuntapolitiikkaan. Hän oli maltillinen suomenmielinen liberaali, mutta siirtyi kieliriitojen puhjettua ruotsinmielisten riveihin. Valtiopäivillä hän oli ensin yliopiston ja sitten papiston valitsemana edustajana vuosina 1887–1905. Donner toimi Leo Mechelinin senaatissa kirkollisasiain toimituskunnan päällikkönä, joka vastaa nykyisen opetusministerin tehtävää, vuosina 1905–1908. Tieteen ja politiikan ohella hänen kerrotaan olleen kiinnostunut musiikista, taiteesta ja luonnosta.

Lähteet

 

Takaisin