Takaisin

Mikko Tolonen

Mikko Sakari Tolonen
5.8.1976, Espoo

Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, 2010 (yleinen historia)

Digitaalisten aineistojen tutkimuksen vt. professori 2015, Helsingin yliopisto
Post-doc tutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 2012–2015
Leverhulme visiting Fellow, University of St Andrews, Department of Philosophy, 2012–2013
Post-doc tutkija, Philosophical Psychology, Morality, and Politics, Suomen Akatemian huippuyksikkö, 2010–2012

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Varhaismodernin ajan aate- ja filosofian historia, erityisesti 1700-luku. Digitaalisten ihmistieteiden soveltaminen historiantutkimukseen.

Tekstit: Mikko Tolonen (Kaija Hartikainen, toim.)

Aatehistoriaa…

Olen kulkenut Helsingin yliopistossa mm. Matti Viikarin, Simo Knuuttilan ja Juha Sihvolan viitoittamaa klassista aate- ja filosofian historian tutkimuksen polkua. Tähän liittyy tiettyjä konkreettisia askeleita: historian opintojen alkuvaiheessa monen muun opiskelijatoverin tapaan kiinnostuin filosofiasta ja poliittisesta ajattelusta.

Väitöskirjatyöni ohjaajat Markku Peltonen ja Kari Saastamoinen johdattivat minut keskeisten kysymysten ääreen. Tutkijakoulutuksestani osa tapahtui Cambridgen yliopistossa, jossa opetti tuolloin myös viha-rakkaussuhteessa oppilaidensa kanssa elänyt Istvan Hont. Tutkimuksessani keskityin 1700-luvun valistusaikaan, Bernard Mandevillen ja David Humen ajatteluun sekä erityisesti kysymykseen ihmisen sosiaalisuuden, antisosiaalisuuden ja yhteiskunnan perusrakenteiden välisestä suhteesta. Vastaväittäjäni toimi Cambridgen aatehistorian professori John Robertson.

Katkelma George Wallacen näkemyksistä Samuel Johnsonista, Edinburghin yliopiston kirjasto. Kuva Mikko Tolonen.
Mikko ja Maximo Tolonen pelaamassa krikettiä Elyn katedraalin lähellä, Cambridgeshire, 2006. Kuva Laura Villella-Tolonen

 

Takaisin