Takaisin

Mikael Reuter

Mikael Reuter
17.5.1943, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1969 (pohjoismaiset kielet), lisensiaatti 1982, Helsingin yliopisto

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkija (ruotsin kielen osasto) 1976–1987, erikoistutkija (viranomaisten ruotsin kieleen erikoistunut) 1987–1992, toimistopäällikkö/ruotsin kielen osaston johtaja 1992–2008
Pohjoismaisen filologian assistentti Helsingin yliopistossa 1970–1976
Finlands svenska skolungdomsförbundin pääsihteeri 1963–1964

Tutkimusteemat
Yliopistoaikoina ensisijaisesti suomenruotsin fonetiikka, erityisesti Helsingin ruotsin kielessä. Myöhemmin yleisemmin suomenruotsin suhteesta ruotsinruotsiin.

Julkaisut, palkinnot ja kunnianosoitukset

Kuva: Peter Slotte
Tekstit: Mikael Reuter (Tomas Sjöblom, toim.)
Kääntänyt Tomas Sjöblom

Opiskelijaliitosta sivistysjärjestöihin

Opiskeluaikansa alussa Mikael Reuter oli aktiivinen Finlands svenska skolungdomsförbund -opiskelijaliitossa, ensin hallituksen jäsenenä ja vuosina 1963–1964 palkattuna asiamiehenä. FSS:n aikanaan hän solmi ensimmäiset pohjoismaiset suhteensa.

Myöhemmin Reuter oli opiskelijaelämässä aktiivinen pääasiassa Åbo nation -osakunnassa, ensin hallituksessa ja sittemmin kuraattorina. Hän oli myös mukana perustamassa ruotsinkielistä Logos-nimistä opiskelijajärjestöä humanisteille, mutta se jäi lyhytaikaiseksi. Reuter oli ylioppilaskunnan edustajiston jäsen vuonna 1966, ja seuraavana vuonna HYY:n hallituksen jäsen sekä ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja. Elettiin jännittäviä aikoja, ja kansainvälistä toimintaa oli paljon. Prahan kevät 1968 oli nurkan takana, kuten myös ne tapahtumat maailmalla, jotka innoittivat Ylioppilastalon valtaukseen samana vuonna.

– Ilman toimintaani FSS:ssä, ja etenkin ylioppilaskunnassa, elämäni olisi ollut paljon köyhempää. Silloin hankkimani kokemukset ja suhteet, niin Suomessa ja Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin, ovat olleet minulle erittäin merkittäviä.

Työskentely Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa johti osallistumiseen useisiin kielellisiin verkostoihin ja asiantuntijatoimiin. Suomesta voidaan mainita Valtioneuvoston ja Yleisradion ruotsin kielen lautakunnat, Mediakieliryhmä, Svenska litteratursällskapetin kielitieteellinen lautakunta, Valtion kielitutkintolautakunta ja Kielilakikomitea. Yhteistyö Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kielenhuollon kanssa on ollut tärkeä osa toimintaa, ja Reuter on osallistunut lähestulkoon kaikkiin hänen aktiiviaikanaan olemassa olleisiin pohjoismaisiin kielellisiin yhteistyöelimiin. Lisäksi hän on osallistunut eurooppalaiseen yhteistyöhön kansallis- ja vähemmistökielten hyväksi.

Reuter oli lähemmäs kahdenkymmenen vuoden ajan Svenska folkskolans vännerin hallituksen jäsen. Hän osallistui myös Hugo Bergroth -seuran perustamiseen vuonna 1992 ja toimi usean vuoden aikana sen hallituksessa. Seura työskentelee ruotsin kielen hyväksi Suomessa järjestämällä kursseja ja seminaareja sekä muutoin ottamalla aktiivisesti osaa kielenhuoltoon.

Mediakielen seminaarissa Vaasassa vuonna 2009, yhdessä muiden mediakielen huoltajien ja kielellisesti aktiivisten toimittajien kanssa. Kuva: Mikael Reuterin kotiarkisto.
Takaisin