Takaisin

Mikael Reuter

Mikael Reuter
17.5.1943, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1969 (pohjoismaiset kielet), lisensiaatti 1982, Helsingin yliopisto

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkija (ruotsin kielen osasto) 1976–1987, erikoistutkija (viranomaisten ruotsin kieleen erikoistunut) 1987–1992, toimistopäällikkö/ruotsin kielen osaston johtaja 1992–2008
Pohjoismaisen filologian assistentti Helsingin yliopistossa 1970–1976
Finlands svenska skolungdomsförbundin pääsihteeri 1963–1964

Tutkimusteemat
Yliopistoaikoina ensisijaisesti suomenruotsin fonetiikka, erityisesti Helsingin ruotsin kielessä. Myöhemmin yleisemmin suomenruotsin suhteesta ruotsinruotsiin.

Julkaisut, palkinnot ja kunnianosoitukset

Kuva: Peter Slotte
Tekstit: Mikael Reuter (Tomas Sjöblom, toim.)
Kääntänyt Tomas Sjöblom

Helsingin ruotsin kielen fonetiikasta oikeakielisyyteen

Kun Mikael Reuter työskenteli Helsingin yliopistossa (ja vähän sen jälkeenkin) hänen pääasiallinen tutkimusalueensa oli ruotsin kielen fonetiikka, erityisesti Helsingin ruotsin kielen ääntämistapa. Hän tutki ennen kaikkea vokaalilaatua sekä äänteiden ja tavujen kestosuhteita. Tutkimuksesta syntyi muun muassa julkaisematon lisensiaatintutkielma Kvantitet i Helsingforssvenskan (1982). Yliopiston assistenttina ja vierailevana luennoitsijana muissa yhteyksissä hän opetti ensisijaisesti ruotsin kielen äänneoppia.

Saatuaan työsuhteen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa vuonna 1976 Reuter ei juurikaan tehnyt akateemista tutkimusta. Poikkeuksena tähän oli lisensiaatintutkinnon viimeisteleminen. Sen sijaan hän on tehnyt soveltavaa tutkimusta suomenruotsin erityispiirteistä ruotsinruotsiin verrattuna.

Mikael Reuter on vuosien aikana kirjoittanut Hufvudstadsbladetiin satoja kielipalstoja. Kuvassa ”Reuters ruta” -palstan logo.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osaston johtavana kielenhuoltajana Reuter on työskennellyt huoltaakseen ruotsin kieltä ja parantaakseen sen asemaa Suomessa. Hänen tavoitteenaan on ollut, että sitä jatkossakin voisi käyttää kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Kielenhuollossa on kyse paljon enemmästä kuin oikeakielisyydestä ja turhien fennismien välttämisestä. Nekin kysymykset ovat toki tärkeitä, varsinkin suomenruotsin kaltaiselle pienelle kielivähemmistölle.

Reuterille on ollut tärkeää myös muun muassa toimittajien ja kääntäjien kanssa tehty yhteistyö, sanakirjojen, käsikirjojen ja aikakauslehti Språkbrukin julkaiseminen, kielipalstojen kirjoittaminen, erilaiset kurssit ja seminaarit sekä pohjoismainen kieliyhteistyö.

Mikael Reuter teki aloitteen Suuren suomi-ruotsi -sanakirjan kokoamiseen vuoden 1990 tienoilla. Kuvassa tuore sanakirja luovutetaan Hänen Majesteetille Ruotsin Kuningas Kaarle XVI Kustaalle 17.11.1997. Kuvassa vasemmalta Hänen Majesteettinsa, Mikael Reuter, sanakirjan päätoimittaja Birgitta Romppanen, WSOY:n johtaja Jorma Kaimio sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja Pauli Saukkonen. Kuva: Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivut.

 

Takaisin