Takaisin

Mika Lavento

29.3.1962, Kajaani

Filosofian maisteri 1989, filosofian lisensiaatti 1997, filosofian tohtori 2001
Arkeologian dosentti 2002, Helsingin yliopisto

Arkeologian professori 2004–, Helsingin yliopisto
Vanhempi tutkija 2008–2009, Norja tiedeakatemia
Yliopistonlehtori 2001–2003, Helsingin yliopisto
Assistentti 1991–2001, Helsingin yliopisto
Kenttätutkimustehtäviä 1986–1991, Museovirasto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat:
Pronssikausi, myöhäisneoliittinen kivikausi, geoarkeologia, arkeologinen inventointi

Luottamustehtävät, palkinnot ja erityissaavutukset:
Suomen Tiedeseuran jäsen 2012–
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen puheenjohtaja 2010–
Suomen arkeologisen seuran puheenjohtaja 1999–2002

Kuva: Mika Federley
Teksti: Mika Lavento (Kaija Hartikainen, toim.)

Antoisia muistoja Helsingin yliopiston kenttätyömatkoilta

Parhaat muistoni Helsingin yliopistosta liittyvät monenlaisiin tilanteisiin. Oppiminen on liittynyt paitsi uuteen tietoon, myös johonkin sellaiseen, mitä olen itse löytänyt tutkimuksen kautta. Kenttätöissä olen tavannut hyvin erilaisia ihmisiä ja niissä on tapahtunut odottamattomia asioita.

Arkeologian erityisyys ovat pitkät kenttätyöt, eri puolilla maailmaa. Kiinnostavimmat hetket ovat liittyneet yllättävien ympäristöjen ja paikkojen tutkimuksiin ja siellä tehtyihin havaintoihin ja löytöihin. Minulle niitä on ollut Suomen eri osissa, suomalais-ugrilaisten kansojen parissa ja Lähi-idässä professori Jaakko Frösénin johtamassa monitieteisessä huippuyksikköprojektissa Jordaniassa. Ne ovat rikastaneet maailmaani ja auttavat näkemään, kuinka muualla eletään toisin kuin omassa kulttuurissamme.

Lähtökohtani on moni- ja poikkitieteellisyys. Esimerkkinä tuoreesta yhteistyöstä on Merellinen Helsinki -projekti, jossa tutkitaan Helsingin alueella olevia, vähälle huomiolle jääneitä saaria. Vallisaaren, Vartiosaaren ja Villingin paikannimien ja arkeologian tutkimus tehtiin yhdessä Terhi Ainialan ja opiskelijaryhmän kanssa.

Mika Lavento Finnish Jabal Haroun projektin inventoinnissa Wadi Araban reunalla 2000-luvun alussa. Kuva: H. Jansson.

 

Takaisin