Takaisin

Lotte Tarkka

Lotte Maria Tarkka
19.1.1963, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1989, lisensiaatti 1994, tohtori 2005 (folkloristiikka), Helsingin yliopisto
Folkloristiikan dosentti 2007–2009, Helsingin yliopisto

Folkloristiikan professori 2009-, Helsingin yliopisto
Folkloristiikan professorin viransijaisuus 2007, Helsingin yliopisto
Folkloristiikan tohtoriassistentti 2006–2009, Helsingin yliopisto
Folkloristiikan assistentti 1999–2006, Helsingin yliopisto
Tutkimusassistentti 1992–1995, akatemiaprofessori Lauri Hongon Eeposvertailu-projekti
Folkloristiikan assistentti 1991–1996, Turun yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Suomen Akatemian tutkimushanke ”Suullinen runous, myyttinen tieto ja kansanomainen mielikuvitus.Yksilöllinen ilmaisu ja kollektiiviset perinteet esimodernissa Koillis-Euroopassa” 2012–2016); Tutkimusryhmä Cultural Meanings and Vernacular Genres

Tutkimusteemat
Kalevalamittainen kansanrunous, Kalevala, mytologia ja kansanusko, sanamagia, eepokset, genreteoria, intertekstuaalinen analyysi, performanssianalyysi, tekstualisaatiotutkimus, sananlaskut, perinteen transformaatio, folkloren ideologinen käyttö, Vienan Karjala

Palkinnot ja erityissaavutukset
Suomalaisen Tiedeakatemian Kalevala-palkinto 2007
Stadin kompostikisa, I palkinto 2003
Kalevalaseuran nuoren tutkijan palkinto 1990
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan pro gradu -palkinto 1990

Kuva: Markku Javanainen
Teksti: Lotte Tarkka (Kaija Hartikainen, toim.)

Parhaat hetkeni yliopistolla

Yliopisto on monikollinen: yhteisö, mielentila ja instituutio. Kaikilla näillä olomuodoilla on parhaat hetkensä.

Tutkiminen ja opettaminen ovat yhteisöllisiä hankkeita, kommunikaatiota. Folkloristien tutkijayhteisö on tiivis, solidaarinen ja keskusteleva, ja monet parhaista hetkistäni yliopistolla liittyvät tähän. Ajatuskollektiivimme jakaa myös ateriansa ja kielelliseen leikkiin perustuvan kreisihuumorin. Se auttaa sinnittelemään. Myös tulosta on tehty, ja Helsingin yliopiston folkloristeista koostuva tutkimusryhmä Cultural Meanings and Vernacular Genres palkittiin 2010–2012 suoritetussa tutkimuksen arvioinnissa.

Yhteisöllisyyteen kuuluu myös tunne jatkuvuudesta. Kaksi parhaista hetkistäni liittyy väitöstilaisuuksin. Omassani toimi kustoksena opettajani, akateemikko Anna-Leena Siikala ja talvella 2015, sain olla kustos, kun ensimmäinen graduvaiheesta asti ohjaamani opiskelija väitteli.

Kustosten ketju. Vuonna 2005 Tarkan väitöstilaisuudessa (ylhäällä) kustoksena Anna-Leena Siikala (vas.) ja vuonna 2015 Ulla Savolaisen kustoksena Lotte Tarkka (vas). Piirros: Ami Lindholm

Yliopistoyhteisön toinen osapuoli ovat opiskelijat. Joka vuosi saapuvat fuksit sytyttävät ja sysäävät liikkeelle uusia ajatuksia. On etuoikeus seurata läheltä heidän kriittisen ajattelunsa liikettä ja rohkeuden kasvua. Vaikka opetus ja tutkimus kilpailevatkin rajallisesta ajasta, ne edellyttävät toisiaan.

Instituutiona yliopisto edustaa minulle humanismia, jonka täydellisin ilmentymä ovat dosenttiluennot. Niiden arvioiminen on ehdottomasti antoisin hallinnollisista tehtävistäni. Aamupäivän kestävissä näyteluentoputkissa kiteytyy humanistisen tutkimuksen skaala ja syvyys – metafysiikasta etnografiaan ja takaisin, kuvista teksteihin ja ääniin, menneisyydestä tulevaisuuteen. Kun tulevat dosentit panevat parastaan, saa todistaa, miten into ja sivistys kohtaavat. Silloin tunnen olevani kotona.

Mielentilana yliopisto liittyy tutkimukseen. Yhteisö ja instituutio vievät suurimman osan yliopistoelämästä, mutta ne intensiiviset hetket, jolloin saa keskittyä ajattelemiseen, ovat tämän työn ydin. Vaikka tutkinkin suullista runoutta, ajattelen kirjoittamalla ja muistan näkemällä. Olen tekstityöläinen.

Takaisin