Takaisin

Leena-Maija Rossi

Leena-Maija Rossi
5.7.1962, Valkeakoski

Filosofian tohtori (taidehistoria ja naistutkimus), Helsingin yliopisto 1999
Fulbright scholar, New York University 1990–1991
Filosofian kandidaatti (taidehistoria), Helsingin yliopisto 1987

Johtaja, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti 2011–2016

Sukupuolentutkimuksen professori (ma), Helsingin yliopisto 2011
Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori (ma), Helsingin yliopisto 2010
Naistutkimuksen yliopistonlehtori (ma), Helsingin yliopisto 2003–2009
Tutkijatohtori, Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto 2000–2003
Tutkijatohtori, Suomen Akatemia, Taideteollinen korkeakoulu 1999–2000
Projektitutkija, Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto 1996–1998
Dosentti, Helsingin yliopisto 2000
Dosentti, Turun yliopisto 2002

Tieteellinen toiminta
Tutkimusalat: Sukupuoli ja seksuaalisuus, visuaalinen kulttuuri taiteesta mediakulttuuriin, monikulttuurisuus ja intersektionaalisuus

Palkinnot:
Magister Bonus, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hyvän opettajan palkinto 2009
Suomen taideyhdistys, Vuoden taidekirja -palkinto 1995

Kuva: Kari Soinio
Tekstit: Leena-Maija Rossi (Kaija Hartikainen, toim.)

Queer-tutkimusta Kristiina-instituutissa

Palasin Suomeen keväällä 1992. Poissa ollessani Helsingin yliopistoon oli perustettu naistutkimukseen erikoistunut Kristiina-instituutti ja uutinen siitä oli jo kiirinyt korviini Atlantin yli. Kristiinasta tulikin akateeminen ja poliittinen kotini vuosiksi. Opetin siellä ensimmäisen tieteidenvälisen kurssini, jossa käsiteltiin sukupuolirooleja ja sukupuolijärjestelmän rakenteita kuvakulttuurissa sekä osallistuin professori Kirsi Saarikankaan innostaviin seminaareihin. Vuosikymmenen jälkipuoliskolla tein väitöskirjani loppuun Kirsin akatemiaprojektissa.

Queer-tutkija koneensa ääressä Kuva: Kristiina-instituutin kuva-arkisto

Kristiina-instituutista rakennettiin ensin Aili Nenolan ja sitten Kirsi Saarikankaan johdolla pitkäjänteisesti humanistiseen tutkimukseen ja opetukseen keskittynyttä ja yhteiskunnallisesti valpasta tutkimuksen ja opetuksen keskusta. Koin Kristiinan eroja kunnioittavaksi ja ristiriitojakin sallivaksi hedelmälliseksi työskentely-ympäristöksi, jossa opiskelijat saattoivat käytännössä tutustua tieteen moniperspektiivisyyteen.

Oman työni kannalta keskeistä oli se, että Kristiina-instituutista kehkeytyi myös toinen suomalaisen queer-tutkimuksen, eli kriittisen sukupuolen ja seksuaalisuudentutkimuksen, tukikohdista, toisen ollessa Turun yliopistossa. Suomalainen queer-tutkimus on ollut aktiivisesti mukana avaamassa ja haastamassa käsityksiä seksuaalisuudesta: problematisoimassa heterouden normiasemaa ja edistämässä ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Kristiina-instituutissa tätä työtä tehtiin monen tutkijan voimin ja queer-tutkimuksesta muodostui vähitellen yksi tutkimuksen ja opetuksen painopistealueista.

Kristiina-instituutin kansainvälinen toiminta oli vireää, mutta aivan olennaista oli myös valtakunnallinen yhteistyö sukupuolentutkimuksen alalla. Hilma-yliopistoverkosto muotoutui 2000-luvulla etenkin sukupuolentutkimuksen opetuksen kehittämisen kannalta korvaamattomaksi foorumiksi alan tutkijoille.

Takaisin