Takaisin

Jooseppi Mikkola

Jooseppi Julius Mikkola
6.7.1866, Ylöjärvi – 28.9.1946, Helsinki

Filosofian kandidaatti (slaavilainen filologia) 1889, maisteri 1890, lisensiaatti, tohtori 1893, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Opintomatkoja Uppsalaan, Harkoviin, Moskovaan, Varsovaan, Wieniin, Serbiaan, Pietariin, Liettuaan, Pommeriin, Länsi-Preussiin ja Leipzigiin 1887–1897

Slaavilaisen filologian dosentti 1895, ylim. professori 1900–1921, professori 1921–1934, vt. professori 1934–1935, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto/Helsingin yliopisto
Venäjän kielen lehtori 1898–1901, Helsingin suomalainen reaalilyseo
Venäjän kielen opettaja 1895–1897, Suomalainen tyttökoulu
Suomen ja ruotsin kielen opettaja 1892–1908, Polyteknillinen opisto
Suomen kielen opettaja 1892–1893, Helsingin teollisuuskoulu
Venäjän kielen vt. lehtori 1891–1892, Svenska reallyceum

Sotilaskielikomitean puheenjohtaja 1918–1927
Satakuntalaisen Osakunnan inspehtori 1904–1931
Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja 1906–1909
Suomalaisen Tiedeakatemian perustajajäsen 1908, esimies 1921–1922
Suomalaisen Tiedeseuran jäsen 1915

Kunnianosoitukset
Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäsen 1946
Satakuntalaisen Osakunnan kunniainspehtori 1931
Kunniatohtori: Uppsala 1927, Vilna 1929, Sofia

Kuva: Wikimedia Commons
Tekstit: Tomas Sjöblom

Suomenmielinen, innostava slavisti

Jooseppi Julius Mikkola valmistui ylioppilaaksi Hämeenlinnan normaalilyseosta, jossa oli kiinnostunut kielistä muun muassa Arvid Genetzin oppilaana. Hän kirjoittautui Keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon lukemaan sanskritia ja vertailevaa kielitiedettä vuonna 1886. J. J. Mikkolan uraa tuli leimaamaan laaja-alainen kielten tutkimus ja myös Hämeenlinnassa alkunsa saanut suomenmielisyys.

Pian yliopisto-opintonsa aloitettuaan Mikkola pääsi avustamaan Emil Nestor Setälää väitöskirjan oikoluvussa ja hän tutustui tällöin myös suomalais-ugrilaiseen kielitieteeseen. Mikkolan erityisalaksi valikoitui kuitenkin slaavilainen filologia. Valintaan lienevät vaikuttaneet lukuisat opintomatkat Venäjälle ja Baltian maihin. Mikkolalle kielten oppiminen oli helppoa. Useilla opintomatkoillaan eri kielialueille hän hankki itselleen hyvin laaja-alaisen eri kielten ymmärryksen, mikä tuli näkymään hänen tutkimuksessaan.

Filosofian kandidaatiksi Mikkola valmistui vuonna 1889. Neljä vuotta myöhemmin ilmestyi suomalaisten länsimurteiden ja slaavilaisten kielten yhtäläisyyksiä tarkasteleva väitöskirja Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen Sprachen (1893, laajennettu painos 1894). Seuraavan viiden vuoden aikana Mikkolan tutkimukset herättivät paljon huomiota filologien keskuudessa, ja hänet nimitettiin slaavilaisen filologian ylimääräiseksi professoriksi vuonna 1900. Sittemmin virka vakinaistettiin, ja Mikkola toimi vakinaisena professorina vuosina 1921–1934.

​J. J. Mikkolan väitöskirjan laajennettu painos.​
​J. J. Mikkolan väitöskirjan laajennettu painos.​

Mikkolan päätyönä pidetty Urslavische Grammatik -teos ilmestyi vuonna 1913. Tuolloin Mikkolasta oli jo tullut yksi kansainvälisesti johtavista slaavilaisen filologian tutkijoista. Hänelle tarjottiin virkaa muun muassa Leipzigin yliopistosta, jossa oli toiminut tutkijana vuosina 1896–1897, mutta hän päätti jäädä Helsinkiin.

Tutkimuksissaan Mikkola keskittyi useimmiten kielten erityiskysymyksiin ja -ongelmiin. Hän ei niinkään kirjoittanut yleisteoksia, mutta suomensi sen sijaan muutamia sellaisia, kuten V. Klutshevskijn Venäjän historian pääpiirteet (1910). Kielten ohella Mikkola tutki myös historiaa ja kirjallisuutta sekä osallistui sotilaskielikomitean pitkäaikaisena puheenjohtajana suomenkielisten sotilassanastojen laatimiseen ja julkaisemiseen.

Mikkola oli suomenmielinen professori. Hän ei kuitenkaan osallistunut politiikkaan samalla tavalla kuin monet aikalaisensa, vaan kuului ns. kulttuurifennomaaneihin. Mikkola osallistui aktiivisesti muun muassa keskusteluun Suomen suomenkielisen väestön rotuperimästä. Julkaisussaan Olemmeko mongoleja? (Kansanvalistusseuran kalenteri 1909) Mikkola vastusti voimakkaasti pitkään vallalla ollutta käsitystä suomalaisten mongolilaisesta rotuperimästä, jonka muun muassa Axel Olof Freudenthal 1800-luvun loppupuolella oli omaksunut. Mikkola valittiin myös Suomalaisuuden Liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi vuonna 1906.

Mikkolan kerrotaan olleen innostava luennoitsija. Hän levitti tietoaan nuoremmille sukupolville myös luentosalien ja toimistonsa ulkopuolella osallistumalla aktiivisesti ylioppilaiden rientoihin. Mikkolan ja hänen vaimonsa Maila Talvion koti oli tapaamispaikka sekä kirjailijoille että tiedemiehille, kuten myös satakuntalaisopiskelijoille.

J. J. Mikkola vuonna 1898. Kuvalähde: Wikimedia Commons.​
J. J. Mikkola vuonna 1898. Kuvalähde: Wikimedia Commons.​

Lähteet

  • Aira Kemiläinen Mikkola, Jooseppi Julius, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Viitattu 6.7.2015.  Luettavissa maksutta Nelli-portaalin kautta.
  • J. J. Mikkola, Wikipedia-verkkojulkaisu. Viitattu 6.7.2015.
  • Mikkola Jooseppi Julius, Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640–1917 -verkkojulkaisu. Viitattu 6.7.2015.
Takaisin