Takaisin

Johan Vilhelm Snellman

Johan Vilhelm Snellman
12.5.1806, Tukholma – 4.7.1881, Kirkkonummi

Filosofian kandidaatti 1831, maisteri 1832, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Valtiopäiväedustaja 1867, 1872, 1877–1878
Senaattori 1863–1868
Siveysopin ja tieteiden järjestelmän professori 1856–1860, filosofian professori 1860–1863, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Toimittaja, Saima 1844–1846, Maamiehen ystävä 1844–1856, Litteraturblad 1847–1863
Rehtori 1843–1849, Kuopion yläalkeiskoulu
Filosofian dosentti 1835–1839, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Kunnianosoitukset
Aateloitu 1866
P. Vladimirin R 3 1865
Kunniatohtori 1861, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Kanslianeuvos 1859
Useita julkisia muistomerkkejä ympäri Suomea

Hänen mukaansa nimetty
Muistopäivä, suomalaisuuden päivä 12.5
Suurin markan seteli 1940–1986, juhlaraha 2006
Snellman-instituutti, Kuopio 1983
J. V. Snellmanin kotimuseo, Kuopio 1981
Katuja ja aukioita, mm. Helsinki, Kokkola, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Äänekoski
Snellman-korkeakoulu, Helsinki 1980; Snellmanin koulu, Turku, Kuopio, Helsinki
Postimerkki 1956, 2006

Kootut teokset

Kuva: Helsingin yliopistomuseo
Tekstit: Juha Himanka ja Tomas Sjöblom

Suomalaisuuden rakentaja

Pappis- ja virkamiessuvusta polveutuva Johan Vilhelm Snellman kirjoittautui yliopistoon vuonna 1822. Hänen oli alun perin tarkoitus opiskella papiksi. Keskeytettyään välillä opintonsa taloudellisten vaikeuksien takia Snellman kuitenkin päätti opiskella filosofian kandidaatiksi. Juuri filosofina hänet muistetaankin parhaiten.

Snellman opiskeli yliopistossa laajasti eri oppiaineita, muun muassa filosofiaa, historiaa, kirjallisuutta ja luonnontieteitäkin. Opiskeluvuosina hänen ystäväpiiriinsä kuuluivat muun muassa Johan Ludvig Runeberg, Elias Lönnrot ja Fredrik Cygnaeus. Yhdessä heidän kanssaan Snellman osallistui valmistuttuaan vuonna 1831 tiiviisti Lauantaiseuran toimintaan. Snellman oli seuran vuonna 1837 loppuneen toiminnan viimeisinä vuosina ratkaiseva keskustelunjohtaja.

Lauantaiseuran pääasiallinen tarkoitus oli suomalaisen kulttuurin kehittäminen ja sen puolesta puhuminen. Sen äänenkannattaja oli Runebergin julkaisema Helsingfors Morgonblad, johon Snellman ei kuitenkaan kirjoittanut. Snellman oli sen sijaan Matti Klingen mukaan koko ylioppilaskunnan epävirallinen henkinen johtaja.

Snellmanin erikoisosaaminen akateemisissa piireissä oli filosofia, erityisesti hegeliläinen kansallisvaltion aate. Hän pyrki kansallismielisen valistuksen levittämiseen muun muassa vuosina 1844–1846 ilmestyneessä Saima-lehdessään. Viranomaiset lakkauttivat lehden yhteiskuntakriittisen sisällön vuoksi.

Palattuaan Ruotsista Snellman valittiin Kuopion yläalkeiskoulun rehtoriksi vuonna 1844. Samana vuonna hän ryhtyi myös toimittamaan lehtiä ”Saima” ja ”Maamiehen ystävä”. Kuva: Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. Saima 4.1.1844.​
Palattuaan Ruotsista Snellman valittiin Kuopion yläalkeiskoulun rehtoriksi vuonna 1844. Samana vuonna hän ryhtyi myös toimittamaan lehtiä ”Saima” ja ”Maamiehen ystävä”. Kuva: Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. Saima 4.1.1844.​

Politiikassa Snellman toimi senaattorina 1863–1868 sekä useilla valtiopäivillä. Snellman oli fennomaani. Hänen tärkein tavoitteensa politiikassa oli suomen kielen aseman parantaminen. Snellmanin kantava ajatus oli, että Suomen kansakunnan kehitys oli mahdollista ainoastaan suomen kielen aseman parannuttua. Hänen suurin käytännön saavutuksensa kielipolitiikassa oli vuoden 1863 kielireskripti. Sen johdosta virastoissa ja tuomioistuimissa pystyi asioimaan suomenkielisillä asiakirjoilla. Lisäksi asetuksessa säädettiin, että 20 vuoden kuluttua kaikkien valtion elimien tuli pystyä itse tuottamaan suomenkielisiä asiakirjoja.

Snellmanin toinen suuri poliittinen saavutus oli vuoden 1865 rahauudistus. Siinä säädettiin Suomen hopeamarkka suuriruhtinaskunnan ainoaksi viralliseksi rahayksiköksi, jonka myötä Suomi saavutti rahataloudellisen itsenäisyyden.

Tänä päivänä Snellman muistetaan ennen kaikkea suomalaisen kansallisuusaatteen kehittäjänä ja puolestapuhujana. Hänestä tuli liikkeen aatteellinen johtaja, jonka nimeä on käytetty vielä hänen kuolemansa jälkeen suomalaiskansallisissa hankkeissa.

”Kansallisfilosofi” Snellmanin muistoksi on pystytetty useita muistomerkkejä. Merkittävin niistä sijaitsee Suomen Pankin edessä. Kuva: Wikimedia Commons / Lisenssi: CC BY-SA 3.0.​
”Kansallisfilosofi” Snellmanin muistoksi on pystytetty useita muistomerkkejä. Merkittävin niistä sijaitsee Suomen Pankin edessä. Kuva: Wikimedia Commons / Lisenssi: CC BY-SA 3.0.​

Lähteet:

  • P. Rommi & M. Pohls, ”Poliittisen fennomanian synty ja nousu”, teoksessa P. Tommila (red.), Herää Suomi, Kuopio 1989.
  • J. Mylly, Kansallinen projekti. Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa, Turku 2002.
  • Matti Klinge, Snellman, Johan Vilhelm, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Viitattu 11.5.2015.
  • J. V. Snellman, Wikipedia-verkkojulkaisu. Viitattu 11.5.2015.
Takaisin