Takaisin

Johan Vilhelm Snellman

Johan Vilhelm Snellman
12.5.1806, Tukholma – 4.7.1881, Kirkkonummi

Filosofian kandidaatti 1831, maisteri 1832, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Valtiopäiväedustaja 1867, 1872, 1877–1878
Senaattori 1863–1868
Siveysopin ja tieteiden järjestelmän professori 1856–1860, filosofian professori 1860–1863, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Toimittaja, Saima 1844–1846, Maamiehen ystävä 1844–1856, Litteraturblad 1847–1863
Rehtori 1843–1849, Kuopion yläalkeiskoulu
Filosofian dosentti 1835–1839, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Kunnianosoitukset
Aateloitu 1866
P. Vladimirin R 3 1865
Kunniatohtori 1861, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Kanslianeuvos 1859
Useita julkisia muistomerkkejä ympäri Suomea

Hänen mukaansa nimetty
Muistopäivä, suomalaisuuden päivä 12.5
Suurin markan seteli 1940–1986, juhlaraha 2006
Snellman-instituutti, Kuopio 1983
J. V. Snellmanin kotimuseo, Kuopio 1981
Katuja ja aukioita, mm. Helsinki, Kokkola, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Äänekoski
Snellman-korkeakoulu, Helsinki 1980; Snellmanin koulu, Turku, Kuopio, Helsinki
Postimerkki 1956, 2006

Kootut teokset

Kuva: Helsingin yliopistomuseo
Tekstit: Juha Himanka ja Tomas Sjöblom

Mitä voimme oppia Snellmanin riidasta?

Snellmanin riita yliopiston johdon kanssa soveltuu hienosti historialliseen pohdintaan. Konsistorin ja oikeuden pöytäkirjojen perusteella meillä on toisaalta hyvät tiedot tapahtumien kulusta ja toisaalta Snellmanin teksti tarjoaa poikkeuksellisen punnitut perustelut hänen radikaalille toiminnalleen.

Snellman oli hegeliläinen filosofi. Omituista kyllä, pyrkimyksessään selvittää kaikki mahdolliset ihmisyhteisöjen rakentumisen perusmahdollisuudet, Hegel sivuutti yliopistoyhteisön. Snellman paikkaa tämän aukon. Hänelle yliopisto on yhteisö, jossa kaikki sen jäsenet – myös opiskelijat – tunnustetaan vapaiksi ja vastuullisiksi toimijoiksi. Rehtori Fredrik Wilhelm Pipping sen sijaan näki yliopistoyhteisön vertautuvan tuon ajan perheeseen, jossa isä oli auktoriteetti.

Pippingin käsityksen mukaan häntä oli yliopistoperheen päänä toteltava kyselemättä. Snellman puolestaan katsoi, että hänellä oli yliopistoyhteisön jäsenenä velvollisuus ajatella itsenäisesti. Kumpikaan ei tunnustanut toista sellaisena, millaiseksi tämä itsensä käsitti. Näin riita on itse asiassa samalla esimerkki hegeliläisestä historiallisesta tapauksesta, jotka rakentuvat nimenomaan juuri kamppailuiksi tunnustuksesta.

Snellman pääsi pitkän riidan jälkeen lopulta sopuun yliopiston johdon kanssa. Hänet nimitettiin professoriksi vuonna 1856. Kuva: Helsingin yliopistomuseo.​
Snellman pääsi pitkän riidan jälkeen lopulta sopuun yliopiston johdon kanssa. Hänet nimitettiin professoriksi vuonna 1856. Kuva: Helsingin yliopistomuseo.​

Voidaan katsoa, että Snellman toimi tilanteessa sankarillisesti: hän uhrasi oman uransa sen eteen, mitä piti yleisenä hyvänä. Toisaalta Snellmanin toimintaa voi hyvin perustein pitää myös rettelöintinä. Koska Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston varsinainen kansleri oli Venäjän kruununprinssi, yliopiston poliittista toimintaa seurattiin tarkasti myös Pietarissa. Pari vuosikymmentä aiemmin ylioppilas Karl Ludwig Sand oli Saksassa murhannut Venäjän konsuli August von Kotzebuen ja ylioppilaita pidettiin edelleen hyvin mahdollisina kapinoijina. Puhe vapaudesta Helsingissä kuulosti miltei vallankumoukselta Pietarissa, ja nimenomaan yliopistokysymyksessä nähtiin syytä varovaisuuteen.  Snellmanin toiminta saattoi pahimmassa tapauksessa vaarantaa Suomen aseman autonomisena osana Venäjää.

Itse asiassa Snellmanin riita yliopiston johdon kanssa on juuri sellainen historiallinen tapaus, jota snellmanilaisessa yliopistossa pohditaan. Tekstiä lukevalle opiskelijalle ei tarjoudu yksinkertaista ratkaisua siitä, kuinka kenenkin olisi pitänyt toimia. Tapauksesta kuitenkin voi oppia ainakin sen, että mikäli yhteistyötilanteissa haluaa välttää riidan, on hyvä muistaa tunnustaa muiden asema yhteisössä. Itse kukin meistä saattaa myös joutua tilanteeseen, jossa yhteisön hyvä vaatii vaarantamaan oman aseman.

Viime aikoina Suomessa on jälleen käyty keskustelua yliopiston koulumaisuudesta. Snellmanin kirjoitusta Akateemisesta opiskelusta on pidetty suomalaisen sivistysyliopiston kantatekstinä. Itse tekstissä Snellman kuitenkin näkee, että perinteen järkevyys on aina arvioitava uudelleen. Snellmanin teksti ansaitsee edelleenkin tulla punnituksi, sillä se on pysynyt luonteeltaan ajankohtaisena uudistuvassa yliopistomaailmassa.

 

Lähteet

  • Juha Himanka, The University as a Community of Selves. Johan Wilhelm Snellman's "On University Studies", Higher Education 2012, 517–528.
  • Juha Himanka, ”Kuka yliopistoa ohjaa? Yliopistoko itse koulun penkillä?”, teoksessa Timo Aarrevaara & Jatta Herranen (toim.), Mikä meitä ohjaa?, 2005, 15–28.
  • Matti Klinge, Ylioppilaskunnan historia I, 1967, 59–63. (”Snellman rettelöijänä”).
  • Ilkka Niiniluoto, ”Akateeminen vapaus”, rehtorin puhe Helsingin yliopiston avajaisissa 2004, teoksessa Dynaaminen sivistysyliopisto, 2011, 223–232.
  • Thiodolf Rein, Juhana Vilhelm Snellmanin elämä: Edellinen osa, 1895, 113–126. (”Snellman sankarina”).

 

Takaisin